Yrke ingenjör, vindenergi

Ingenjörer (vindenergi) projekterar och installerar vindkraftverk och utrustning för vindkraft. De forskar om och testar olika platser för att hitta den mest produktiva platsen, provar utrustning såsom vindturbinblad och utarbetar strategier för en effektivare energiproduktion och miljömässig hållbarhet.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Elgeneratorer

  Principer och åtgärder för produkter som kan omvandla mekanisk energi till elektrisk energi, som t.ex. generatorer för likström eller växelström, rotorer, statorer, armaturer och fält.

 • Aerodynamik

  Det vetenskapliga område som handlar om hur gaser interagerar med rörliga kroppar. Med tanke på atmisfärens beskaffenhet inriktar sig aerodynamiken främst på de drag- och lyftkrafter som orsakas av luft som passerar över och runt fasta kroppar.

 • Typer av vindturbiner

  Det finns huvudsakligen två typer av vindturbiner: de som roterar längs en horisontell axel och de som roterar längs en vertikal axel. Dessa två kategorier har olika undertyper med olika egenskaper och användningsområden.

 • Ingenjörsprinciper

  Tekniska aspekter som funktionalitet, reproducerbarhet och kostnader i förhållande till konstruktionen och hur de tillämpas i ingenjörsprojekt.

 • Meteorologi

  Det vetenskapliga område som studerar atmosfären, atmosfäriska fenomen och atmosfäriska effekter på vädret.

 • Säkerhetsbestämmelser för elkraft

  Efterlevnad av de säkerhetsåtgärder som ska vidtas vid installation, drift och underhåll av anläggningar och utrustning som genererar, överför och distribuerar elkraft, t.ex. använda lämpliga säkerhetsanordningar och känna till förfaranden för hantering av utrustning samt förebyggande åtgärder som krävs.

 • Elektrisk urladdning

  Egenskaper och tillämpningar för elektrisk urladdning, inklusive spänning och elektroder.

 • Tekniska ritningar

  Ritningsprogram och olika symboler, perspektiv, måttenheter, anmärkningssystem, visuella utformningar och sidlayout som används i tekniska ritningar.

 • Väg- och vattenbyggnad

  Ingenjörsdisciplin som studerar utformning, konstruktion och underhåll av naturligt uppförda verk såsom vägar, byggnader och kanaler.

 • Teknikprocesser

  En systematisk strategi för utveckling och underhåll av tekniska system.

 • Gruv-, bygg- och anläggningsmaskiner

  Erbjudna maskiner för gruvdrift, konstruktion samt väg- och vattenbyggnad, deras funktioner, egenskaper och rättsliga och regelmässiga krav.

 • Teknik för förnybar energi

  De olika typer av energikällor som inte kan tömmas såsom vindkraft, solenergi, vatten, biomassa och biobränsle. De olika tekniker som används för att tillämpa dessa typer av energi i större omfattning såsom vindturbiner, vattenkraftsdammar, solceller och koncentrerad solenergi.

Färdigheter

 • Rapportera testresultat

  Rapportera testresultat med fokus på rön och rekommendationer, skilja på resultaten efter allvarsnivå. Inkludera relevant information från testplanen och ange testmetodikerna med hjälp av mått, tabeller och visuella metoder för att förtydliga dem vid behov.

 • Säkerställa efterlevnad av säkerhetslagstiftning

  Införa säkerhetsprogram för efterlevnad av nationella lagar och regler. Se till att utrustning och processer överensstämmer med säkerhetsförordningar.

 • Undersöka anläggningsplatser för vindkraftparker

  Bedriva forskning på plats och använda en vindatlas för att utvärdera olika platser som kan vara lämpliga för byggande av grupper av vindturbiner, samt göra uppföljande forskning på platsen för att bidra till utarbetandet av byggnadsplaner.

 • Inspektera vindturbiner

  Utföra rutininspektioner av vindturbiner genom att klättra på turbinerna och noggrant granska alla delar för att identifiera eventuella problem och bedöma om reparationer ska utföras.

 • Designa vindturbiner

  Utforma elektriska komponenter och blad som används i utrustning som genererar vindenergi till elkraft, och se till att designen är optimerad för att säkerställa säker och effektiv energiproduktion.

 • Utveckla testmetoder

  Utveckla testprotokoll som gör det möjligt att utföra olika analyser av produkter, system och komponenter.

 • Registrera testdata

  Registrera data som har identifierats särskilt under tidigare provtagningar för att intyga att testets utfall ger specifika resultat eller för att granska subjektets reaktion under exceptionella eller ovanliga indata.

 • Testa vindturbinblad

  Testa nya konstruktioner för vindturbinblad som är avsedda att användas på vindkraftverk i särskilt projekterade lufttunnlar samt säkerställa att bladen är funktionsdugliga och säkra för användning på den avsedda vindparken.

 • Informera om vindturbiner

  Ge organisationer och individer som söker alternativa energilösningar information om kostnader av samt fördelar och nackdelar med installation och användning av vindturbiner, både vanliga och avsedda för bostäder, samt om vad man måste beakta när man överväger användning av vindturbintekniken.

 • Använda programvara för tekniska ritningar

  Upprätta tekniska konstruktioner och tekniska ritningar med hjälp av särskild programvara.

 • Utföra vetenskaplig forskning

  Erhålla, korrigera eller förbättra kunskaper om fenomen genom att använda vetenskapliga metoder och tekniker utifrån empiriska eller mätbara iakttagelser.

 • Godkänna teknisk konstruktion

  Godkänna den färdigställda tekniska konstruktionen för faktisk tillverkning och montering av produkten.

 • ändra tekniska ritningar

  Anpassa utformningen av produkter eller delar av produkter så att de uppfyller kraven.

Source: Sisyphus ODB