Yrke ingenjör, ytteknik

Ingenjörer (ytteknik) forskar om och utvecklar teknik för tillverkningsprocesser som bidrar till förändrade egenskaper hos ytan på bulkmaterial, t.ex. metall, för att minska nedbrytning genom korrosion eller nötning. De utforskar och utformar skydd av ytor av (metall)arbetsstycken och produkter med hjälp av hållbara material och utför provning med minimalt med avfall.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Produktionsteknik

  Det teknikområde som sysslar med utveckling, förbättring och genomförande av komplexa processer och system för kunskap, människor, utrustning osv.

 • Korrosionstyper

  Olika typer av oxidationsreaktioner med miljön såsom rostbildning, gropbildning på koppar, spänningssprickor m.m.

 • Ingenjörsprinciper

  Tekniska aspekter som funktionalitet, reproducerbarhet och kostnader i förhållande till konstruktionen och hur de tillämpas i ingenjörsprojekt.

 • Tekniska ritningar

  Ritningsprogram och olika symboler, perspektiv, måttenheter, anmärkningssystem, visuella utformningar och sidlayout som används i tekniska ritningar.

 • Tillverkningsprocesser

  De steg som krävs för att ett material ska omvandlas till en produkt, inbegripet produktens utveckling och fullskaliga tillverkning.

 • Matematik

  Matematik är studiet av ämnen som kvantitet, struktur, utrymme och förändring. Det inbegriper identifiering av mönster och utarbetande av nya hypoteser utifrån dessa mönster. Matematiker strävar efter att bevisa att dessa hypoteser är korrekta eller felaktiga. Det finns många områden inom matematik, varav vissa används i stor utsträckning vid praktiska tillämpningar.

 • Produktionsprocesser

  De material och tekniker som krävs i produktions- och distributionsprocesserna.

 • Ytteknik

  Den tekniska disciplin som undersöker hur man kan motverka miljöförstöring, som t.ex. korrosion och deformation av materialytor, genom att ändra ytornas egenskaper och göra dem resistenta mot den miljö där de ska användas.

 • Teknikprocesser

  En systematisk strategi för utveckling och underhåll av tekniska system.

Färdigheter

 • Använda programvara för tekniska ritningar

  Upprätta tekniska konstruktioner och tekniska ritningar med hjälp av särskild programvara.

 • Godkänna teknisk konstruktion

  Godkänna den färdigställda tekniska konstruktionen för faktisk tillverkning och montering av produkten.

 • Utföra vetenskaplig forskning

  Erhålla, korrigera eller förbättra kunskaper om fenomen genom att använda vetenskapliga metoder och tekniker utifrån empiriska eller mätbara iakttagelser.

 • ändra tekniska ritningar

  Anpassa utformningen av produkter eller delar av produkter så att de uppfyller kraven.

 • Utföra analytiska matematiska beräkningar

  Tillämpa matematiska metoder och använda beräkningsteknik för att utföra analyser och finna lösningar på specifika problem.

Source: Sisyphus ODB