Yrke ingenjör inom livsmedelsproduktion

Ingenjörer inom livsmedelsproduktion övervakar de elektriska och mekaniska behoven hos den utrustning och de maskiner som krävs för framställning av livsmedel eller drycker. De strävar efter att maximera fabrikens produktivitet genom att vidta förebyggande åtgärder avseende hälsa och säkerhet, god tillverkningssed, hygieniska krav och utförande av rutinmässigt underhåll av maskiner och utrustning.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Kvalitetssäkringsmetoder

  Principer för kvalitetssäkring, standardkrav och uppsättningen av processer och aktiviteter som används för att mäta, kontrollera och säkerställa kvaliteten på produkter och processer.

 • Elektronik

  Funktionen hos elektroniska kretskort, processorer, chips, datormaskinvara och programvara, inklusive programmering och tillämpningar. Använda denna kunskap för att se till att elektronisk utrustning fungerar korrekt.

 • Elektroteknik

  Kunskap om elektroteknik, det ingenjörsområde som avser studier och användning av elektricitet, elektronik och elektromagnetism.

 • Livsmedelslagring

  Lämpliga villkor och metoder för lagring av livsmedel, med beaktande av fukt, ljus, temperatur och andra miljöfaktorer.

Färdigheter

 • Kontrollera tillverkningsutrustning

  Kontrollera maskiner och utrustning som används på produktionsanläggningen. Se till att maskinerna fungerar väl, ställa in maskiner före användning och säkerställa att utrustningen kan fungera kontinuerligt.

 • Tillämpa bestämmelser för livsmedels- och dryckesproduktion

  Tillämpa och följa nationella, internationella och interna krav på produktion av livsmedel och drycker som anges i standarder, förordningar och andra specifikationer.

 • Tillämpa god tillverkningssed

  Tillämpa regler för produktion av livsmedel och livsmedelssäkerhet. Tillämpa rutiner för livsmedelssäkerhet som bygger på god tillverkningssed.

 • Montera isär utrustning

  Montera isär utrustning med hjälp av handverktyg för att rengöra utrustningen och utföra regelbundet operativt underhåll.

 • Hålla sig uppdaterad om bestämmelser

  Se till att ha aktuell kunskap om gällande bestämmelser och tillämpa denna kunskap inom specifika sektorer.

 • Hålla sig informerad om innovationer i livsmedelsbranschen

  De senaste innovativa produkterna och teknikerna för bearbetning, konservering, förpackning och förbättring av livsmedelsprodukter.

 • Utveckla processer för livsmedelstillverkning

  Utveckla processer och tekniker för livsmedelsproduktion eller för konservering av livsmedel. Delta i utformning, utveckling, konstruktion och drift av industriella processer och metoder för livsmedelsproduktion.

 • Ta fram delmål utifrån produktionsplanen

  Dela upp produktionsplanen i dygns-, vecko- och månadsplaner med tydliga mål och målsättningar.

 • Ansvara för korrigerande åtgärder

  Genomdriva korrigerande åtgärder och fortlöpande förbättringsplaner utifrån interna och tredje parters revisioner för att nå upp till indikatorer för livsmedelssäkerhet och kvalitetsprestanda inom överenskomna tidsramar.

 • Minska resursslöseri

  Utvärdera och identifiera möjligheter att använda resurserna mer effektivt och kontinuerligt sträva efter att minska slöseriet med försörjningstjänster.

 • Konfigurera anläggningar för livsmedelsindustrin

  Designa anläggningars konfiguration, inklusive källor och utrustning, för livsmedelsindustrin så att de lätt kan anpassas till produktsortimentet och de processtekniker som används. Ta hänsyn till miljömässiga och ekonomiska aspekter.

 • övervaka utrustning

  Övervakning av utrustning innebär att man kontrollerar mätare eller displayer för att se till en maskin fungerar.

 • Sköta all ingenjörsverksamhet

  Sköta all ingenjörsverksamhet i anläggningen och hålla reda på anläggningens underhåll, förbättringar och krav för effektiv produktion.

 • Tillämpa HACCP-systemet

  Tillämpa regler för tillverkning av livsmedel och livsmedelssäkerhet. Tillämpa rutiner för livsmedelssäkerhet baserade på Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP).

Source: Sisyphus ODB