Yrke inköpare, textilier

Inköpare (textilier) organiserar insatser för textilproducenter från fibrer till slutprodukter.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Textiltrycksteknik

  Tillsats av färg till textilmaterial enligt det utformade mönstret. Processer för att tillsätta färgade mönster på textila material med hjälp av tryckmaskiner och tryckmetoder (roterande skivor med flatbädd, värmeöverföring, bläckstråle, o.s.v.).

 • Tygegenskaper

  Påverkan av kemisk sammansättning och molekylarrangemang hos garn och fiber samt tygstrukturen hos textilmaterial, de olika fibertyperna, deras fysikaliska och kemiska egenskaper och olika materialegenskaper, materialen som används i olika processer och effekten på materialen när de bearbetas. 

 • Marknadsföringstekniker för textil

  Skapa, kommunicera och leverera värde till konsumenter av textilprodukter och -tjänster.

 • Textiltekniker

  Textilteknik för konstruktion, tillverkning och utvärdering av textiliers egenskaper.

 • Utmaningar för textilindustrin

  Effektivitetsmål och miljöproblem till följd av utmaningarna inom textilindustrin.

 • Portfoliohantering inom textiltillverkning

  Processen att leda grupper och projekt inom utveckling av textil- och konfektionsprodukter.

Färdigheter

 • Beräkna garnnummer

  Kunna mäta garnlängd och garnvikt för att bedöma finheten hos stapelfiber, luntor av stapelfiber och garn med olika mätsystem. Även kunna konvertera till de olika numreringssystemen, t.ex. tex, Nm, Ne och denier.

 • Skilja mellan tyger

  Skilja mellan tyger för att fastställa skillnader mellan dem. Utvärdera tyger på grundval av deras egenskaper och deras användning vid tillverkning av kläder.

 • Jämföra accessoarer

  Jämföra accessoarer för att fastställa skillnader mellan dem. Utvärdera accessoarer utifrån deras egenskaper och användning inom konfektionstillverkning.

Source: Sisyphus ODB