Yrke inköpare

Inköpare väljer ut och köper varor, material, tjänster eller varor. De anordnar anbudsförfaranden och väljer ut leverantörer.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Embargobestämmelser

  Nationella, internationella och utländska bestämmelser om sanktioner och embargo, t.ex. rådets förordning (EU) nr 961/2010.

 • Hantering av distributionskedja

  Flödet av varor i distributionskedjan, förflyttning och lagring av råvaror, inventering av varor i produktion och färdiga varor från ursprungsorten till förbrukningsplatsen.

 • Principer för exportkontroll

  De restriktioner som ett land tillämpar på sina exporterade produkter och varor.

 • Regler för internationell import och export

  Kunskap om de principer som styr import och export av produkter och utrustning, handelsrestriktioner, hälso- och säkerhetsåtgärder, licenser, o.s.v.

Färdigheter

 • Jämföra leverantörers anbud

  Jämföra anbud och tilldela kontrakt för att utföra angivna arbetsuppgifter inom en fastställd tidsram.

 • Utfärda inköpsorder

  Ta fram och granska de dokument som krävs för att ge tillstånd till transport av en produkt från leverantören till ett bestämt pris och på särskilda villkor.

 • Upprätthålla kundrelationer

  Bygga varaktiga och meningsfulla relationer med kunder för att säkerställa nöjdhet och lojalitet genom att ge korrekt och vänlig rådgivning och support, leverera högkvalitativa produkter och tjänster samt erbjuda information och service efter försäljning.

 • Hitta leverantörer

  Fastställa potentiella leverantörer för fortsatta förhandlingar. Beakta aspekter såsom produktkvalitet, hållbarhet, lokala källor, säsongsvariationer och täckning av området. Bedöma sannolikheten av att åstadkomma förmånliga avtal med leverantörerna.

 • Hantera inköpscykel

  Övervaka hela inköpscykeln, inklusive generera rekvisitioner, skapa inköpsordrar, följa upp inköpsordrar, ta emot varor samt slutliga utbetalningar.

 • Tala olika språk

  Behärska främmande språk för att kunna kommunicera på ett eller flera främmande språk.

 • Säkerställa att reglerna för inköp och ingående av avtal följs

  Övervaka och säkerställa att företagets verksamhet överensstämmer med lagstadgade regler för avtal och inköp.

 • Upprätthålla leverantörsrelationer

  Skapa varaktiga och meningsfulla relationer med leverantörer och tjänsteleverantörer för att skapa positiva, lönsamma och varaktiga samarbeten och kontraktsförhandlingar.

 • Hantera kontrakt

  Förhandla om villkor, kostnader och andra specifikationer för ett kontrakt, och samtidigt försäkra sig om att de uppfyller de rättsliga kraven och är rättsligt bindande. Övervaka genomförandet av kontraktet, komma överens om och dokumentera eventuella ändringar.

 • Sköta anbudsförfaranden

  Organisera arbetet med att skriva och utforma förslag eller anbud vid anbudsförfaranden.

 • Bedöma leverantörsrisker

  Utvärdera leverantörsresultat för att bedöma vilka leverantörer som uppnår tillfredsställande resultat eller kanske inte gör det, håller sig till överenskomna avtal, uppfyller standardkraven och den önskade kvaliteten vid alla tidpunkter eller som kan utgöra framtida risker.

 • Följa pristrender

  Övervaka produktprisernas inriktning och styrka på lång sikt, identifiera och förutsäga prisutvecklingen samt identifiera återkommande trender.

 • Kunna använda datorer

  Använda datorer, it-utrustning och modern teknik på ett effektivt sätt.

 • Ansvara för inköp

  Ansvara för beställning av tjänster, utrustning, varor eller ingredienser, jämföra kostnader och kontrollera kvalitet för att säkerställa optimala resultat för organisationen.

 • Samordna inköpsaktiviteter

  Samordna och hantera upphandlings- och uthyrningsprocesser, inbegripet inköp, uthyrning, planering, spårning och rapportering på ett kostnadseffektivt sätt på organisationsnivå.

Source: Sisyphus ODB