Yrke inköpsassistent

Inköpsassistenter arbetar i nära samarbete med chefer inom processer för inköp, tillverkning och distribution. De hjälper till med administrativ och pragmatisk uppföljning av åtgärder såsom fakturering, utarbetande och utarbetande av kontrakt och inköpsorder, avstämning av förteckningar mot dokument och kommunikation med distributionskanaler.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Kontorsprogramvara

  Programmens egenskaper och funktion, som t.ex. ordbehandling, kalkylblad, presentation, e-post och databas.

 • Principer för distributionskedjor

  Egenskaper, verksamheter och resurser som används för att flytta en produkt eller tjänst från leverantör till kund.

Färdigheter

 • Budgetera för finansiella behov

  Hålla uppsikt så att det finns tillräckliga medel för att på ett smidigt sätt driva projekt eller insatser och i syfte att förutse och beräkna behovet av framtida ekonomiska resurser.

 • Utföra rutinmässiga kontorsuppgifter

  Planera, förbereda och genomföra dagliga aktiviteter på kontor såsom utskick, mottagande av leveranser, informering av chefer och anställda samt säkerställande av smidigt arbete.

 • Genomföra företagsundersökningar

  Söka och samla in information som är relevant för utvecklingen av företag på olika områden från juridik, redovisning och ekonomi till affärsområdet.

 • Använda kontorssystem

  Göra lämpligt bruk i rätt tid av de kontorssystem som används i företag, beroende på syftet, oavsett om det gäller insamling av meddelanden, kundinformation eller planering av dagordningen. Det omfattar förvaltning av system såsom kundrelationshantering, hantering av leverantörer, lagring och röstmeddelanden.

 • Stödja chefer

  Tillhandahålla stöd och lösningar till chefer och direktörer i fråga om deras verksamhetsbehov och önskemål om att driva ett företag eller en affärsenhets dagliga verksamhet.

 • Ordna affärshandlingar

  Sammanställa dokument som kommer från en kopieringsapparat, via post eller företags dagliga verksamhet.

Source: Sisyphus ODB