Yrke inköpsplanerare

Inköpsplanerare organiserar den kontinuerliga leveransen av varor på basis av befintliga avtal.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Hantering av distributionskedja

  Flödet av varor i distributionskedjan, förflyttning och lagring av råvaror, inventering av varor i produktion och färdiga varor från ursprungsorten till förbrukningsplatsen.

 • Transportmetoder

  Kunskap om principer och metoder för att flytta människor eller varor med flyg, tåg, båt eller vägtransport, inbegripet relativa kostnader och optimala arbetsstrategier.

 • Regler för internationell import och export

  Kunskap om de principer som styr import och export av produkter och utrustning, handelsrestriktioner, hälso- och säkerhetsåtgärder, licenser, o.s.v.

 • Principer för exportkontroll

  De restriktioner som ett land tillämpar på sina exporterade produkter och varor.

 • Embargobestämmelser

  Nationella, internationella och utländska bestämmelser om sanktioner och embargo, t.ex. rådets förordning (EU) nr 961/2010.

Färdigheter

 • Besöka leverantörer

  Besöka lokala eller internationella leverantörer för att få en korrekt bild av deras tjänster och rapportera tillbaka till kunderna på grundval av detta.

 • Hitta leverantörer

  Fastställa potentiella leverantörer för fortsatta förhandlingar. Beakta aspekter såsom produktkvalitet, hållbarhet, lokala källor, säsongsvariationer och täckning av området. Bedöma sannolikheten av att åstadkomma förmånliga avtal med leverantörerna.

 • Ta fram inköpsrapporter

  Utarbeta dokumentation och filer om produktinköp.

 • Kunna använda datorer

  Använda datorer, it-utrustning och modern teknik på ett effektivt sätt.

 • Hantera inköpscykel

  Övervaka hela inköpscykeln, inklusive generera rekvisitioner, skapa inköpsordrar, följa upp inköpsordrar, ta emot varor samt slutliga utbetalningar.

 • Förhandla om inköpsvillkor

  Förhandla om villkor för pris, mängd, kvalitet och leverans med säljare och leverantörer för att få de mest fördelaktiga inköpsvillkoren.

 • Göra flera saker samtidigt

  Utföra flera arbetsuppgifter samtidigt medan du är medveten om de viktigaste prioriteringarna.

 • Använda räknefärdigheter

  Öva logiskt tänkande och tillämpa enkla eller komplexa numeriska begrepp och beräkningar.

 • Säkerställa att reglerna för inköp och ingående av avtal följs

  Övervaka och säkerställa att företagets verksamhet överensstämmer med lagstadgade regler för avtal och inköp.

 • Ansvara för inköp

  Ansvara för beställning av tjänster, utrustning, varor eller ingredienser, jämföra kostnader och kontrollera kvalitet för att säkerställa optimala resultat för organisationen.

 • Hitta nya affärsmöjligheter

  Följa upp potentiella kunder eller produkter för att generera ytterligare försäljning och säkerställa tillväxt.

 • Bedöma leverantörsrisker

  Utvärdera leverantörsresultat för att bedöma vilka leverantörer som uppnår tillfredsställande resultat eller kanske inte gör det, håller sig till överenskomna avtal, uppfyller standardkraven och den önskade kvaliteten vid alla tidpunkter eller som kan utgöra framtida risker.

 • Följa pristrender

  Övervaka produktprisernas inriktning och styrka på lång sikt, identifiera och förutsäga prisutvecklingen samt identifiera återkommande trender.

 • Utföra marknadsundersökningar

  Samla in, bedöma och presentera data om målmarknaden och kunderna för att främja strategisk utveckling och genomförbarhetsbedömningar. Kartlägga trender på marknaden.

 • Upprätthålla leverantörsrelationer

  Skapa varaktiga och meningsfulla relationer med leverantörer och tjänsteleverantörer för att skapa positiva, lönsamma och varaktiga samarbeten och kontraktsförhandlingar.

Source: Sisyphus ODB