Yrke inredare

Inredare designar eller renoverar interiörer, bland annat ombyggnader, anpassning av fixturer och beslag, belysning, färgval, möblemang och inredningsartiklar. De kombinerar en effektiv och funktionell utrymmesanvändning med kunskaper om estetik.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Färdigheter

 • Administrera budgetar

  Planera, granska och rapportera om budgeten.

 • Skapa stämningsplank

  Skapa stämningsplank till mode- eller inredningskollektioner genom att samla in olika källor till inspiration, förnimmelser, trender och texturer samt diskutera med de personer som är involverade i projektet så att kollektionernas form, design, färg och allmänna genre passar i sammanhanget eller med det relaterade konstnärliga projektet.

 • Upprätthålla en portfolio

  Upprätthålla portfolior med konstnärliga arbeten för att visa stilar, intressen, förmågor och resultat.

 • Leda en arbetsgrupp

  Säkerställa tydliga och effektiva kommunikationskanaler inom alla avdelningar inom organisationen och stödfunktioner, både internt och externt, för att säkerställa att gruppen är medveten om avdelningens/affärsenhetens normer och mål. Implementera de disciplinära åtgärder och klagomålsförfaranden som krävs för att säkerställa att en rättvis och konsekvent metod för att hantera resultaten uppnås konsekvent. Bistå i rekryteringsprocessen och leda, utbilda och motivera anställda att uppnå/överskrida sin potential med hjälp av effektiva metoder för prestationshantering. Uppmuntra och utveckla en gruppetik bland alla anställda.

 • Samarbeta med designers

  Kommunicera och samarbeta med andra designers för att samordna nya produkter och design.

 • Omvandla krav till visuell design

  Utveckla den visuella designen utifrån från givna specifikationer och krav, på grundval av analysen av omfattning och målgrupp. Skapa en visuell representation av idéer, till exempel i form av logotyper, webbplatsgrafik, digitala spel och layouter.

 • övervaka konstscenens utveckling

  Övervaka konstnärliga evenemang, trender och annan utveckling. Läsa nya konstpublikationer för att utveckla idéer och hålla kontakt med relevant konstverksamhet.

 • Erhålla nyckelinformation om projekt

  Utveckla inledande idéer och diskutera kraven i detalj med kunderna (genomgången) och fastställa projektplaner.

 • Ansvara för verksamhetsbudget

  Förbereda, övervaka och anpassa driftsbudgetar tillsammans med den ekonomiska/administrativa chefen/yrkesverksamma inom konstinstitutet/enheten/projektet.

 • Förbereda detaljerade arbetsritningar för inredningsdesign

  Förbereda tillräckligt detaljerade arbetsritningar eller digitala bilder med hjälp av programvara för att få fram en realistisk förhandsvisning av inredningsprojektet.

 • övervaka sociologiska trender

  Kartlägga och utreda sociologiska trender och samhällsrörelser.

 • Genomföra projektledning

  Förvalta och planera olika resurser, såsom mänskliga resurser, budget, tidsfrister, resultat och kvalitet som krävs för ett specifikt projekt och övervaka projektets utveckling för att uppnå ett specifikt mål inom en fastställd tid och budget.

 • övervaka trender inom inredningsdesign

  Övervaka trender inom inredningsdesign på alla tänkbara sätt inklusive deltagande i professionella designmässor, specialtidskrifter, klassiskt och samtida konstnärligt skapande inom film, reklam, teater, cirkus och bildkonst.

 • Hantera portfolio

  Upprätthålla en personlig portfölj genom att välja ut dina bästa foton eller verk och regelbundet lägga till nya för att visa din professionella kompetens och utveckling.

 • övervaka utvecklingen inom textiltillverkning

  Hålla sig à jour med den senaste utvecklingen när det gäller textiltillverkning och bearbetning av textilier.

 • Använda specialiserad programvara för design

  Utveckling av ny design för att hantera specialiserad programvara.

 • Samla referensmaterial för konst

  Samla in prover av de material som du förväntar dig att använda i skapandeprocessen, särskilt om det önskade konstverket kräver medverkan av kvalificerad arbetskraft eller specifika produktionsprocesser.

 • Utveckla en specifik inredningsstil

  Utveckla en konceptuell inredningsstil som passar den stämning som ska uttryckas i utrymmet och uppfyller överenskomna kvalitetsstandarder. Uppfylla kundens beställning av ett hushållsutrymme eller följa konceptet inom en konstnärlig produktion, t.ex. en film eller pjäs.

 • Leta efter nya idéer

  Grundligt ta reda på information för att utveckla nya idéer och koncept för utformning av en specifik produktion.

 • Presentera detaljerade designförslag

  Utarbeta och presentera detaljerade designförslag för en viss produktion till en blandad grupp av personer, bl.a. teknisk, konstnärlig och administrativ personal.

Source: Sisyphus ODB