Yrke inredningsplanerare

Inredningsplanerare hjälper kunder att planera interiörer för kommersiellt och privat bruk.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Inredningsmaterial

  Sorter och funktioner hos inredningsmaterial och möbler, utrustning och inredning.

 • Inredningsdesign

  Bedömning av hur olika delar i en visuell interiördesign kan passa ihop och utgöra en helhet för att skapa en viss visuell miljö.

Färdigheter

 • Hålla tidsfrister

  Säkerställa att operativa processer avslutas vid en tidigare överenskommen tid.

 • Ta fram designförslag

  Ta fram designplaner för användning i datorunderstödd design (CAD); arbeta inom budgetprognoser; organisera och hålla i möten med kunder.

 • Följa byggnadsbestämmelser

  Kommunicera med bygginspektionen, t.ex. genom att lämna in system och planer, för att se till att alla byggregler, lagar och koder hanteras korrekt.

 • Bedöma information om utrymmet

  Manipulera, organisera och tolka information om utrymmet för att bättre kunna fastställa planeringen och placeringen av föremål inom det givna utrymmet.

 • Uppskatta budget för inredningsplaner

  Uppskatta budgeten för inredningsplaner. Hålla reda på de totala kostnaderna och materialbehoven.

 • Säkerställa kundfokus

  Attityd som alltid sätter kunderna i fokus för verksamheten.

 • Ansvara för uppgiftsschema

  Upprätthålla en översikt över alla inkommande uppgifter för att prioritera uppgifter, planera deras genomförande och integrera nya uppgifter allteftersom de uppstår.

 • Utföra genomförbarhetsstudie

  Utvärdera och bedöma potentialen hos ett projekt, en plan, ett förslag eller en ny idé. Genomföra en standardiserad studie som bygger på omfattande undersökningar och forskning för att stödja beslutsprocessen.

 • Se till att kunderna är nöjda

  Hantera kundernas förväntningar på ett professionellt sätt, förutse och tillgodose deras behov och önskemål. Erbjuda flexibel kundservice för att säkerställa kundernas tillfredsställelse och lojalitet.

 • Mäta interiörers storlek

  Beräkna invändiga mått utöver de material och föremål som kommer att användas.

 • Utföra undersökningar gällande designtrender

  Utföra undersökningar om nuvarande och framtida utvecklingar och trender inom design och egenskaperna inom relevanta målmarknader.

 • Skapa nya koncept

  Utforma nya koncept.

Source: Sisyphus ODB