Yrke insamlingsassistent

Insamlingsassistenter ger administrativt stöd till chefer för penninginsamling. De riktar sig till potentiella donerare eller sponsorer genom att tillämpa undersökningar. De behandlar donationer och godkänner utbetalningar, upprätthåller system för elektronisk eller pappersarkivering av alla bidrag och donationer, tar emot donationer, skriver tackbrev och för register över penninginsamling.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Färdigheter

 • Stödja chefer

  Tillhandahålla stöd och lösningar till chefer och direktörer i fråga om deras verksamhetsbehov och önskemål om att driva ett företag eller en affärsenhets dagliga verksamhet.

 • Utföra rutinmässiga kontorsuppgifter

  Planera, förbereda och genomföra dagliga aktiviteter på kontor såsom utskick, mottagande av leveranser, informering av chefer och anställda samt säkerställande av smidigt arbete.

 • Genomföra insamlingar

  Genomföra aktiviteter för att samla in medel för en organisation eller kampanj, t.ex. vända dig till allmänheten, samla in medel genom penninginsamling eller andra allmänna evenemang och använda onlineverktyg för penninginsamling.

 • Förvalta konton

  Förvalta en organisations räkenskaper och finansiella verksamhet genom att övervaka att alla handlingar arkiveras på korrekt sätt, att all information och alla beräkningar är korrekta och att korrekta beslut fattas.

 • Utföra sekreteraruppgifter

  Utföra administrativa uppgifter som arkivering, rapportskrivning och sköta postkorrespondens.

 • Genomföra företagsundersökningar

  Söka och samla in information som är relevant för utvecklingen av företag på olika områden från juridik, redovisning och ekonomi till affärsområdet.

 • Upprätta kontakt med potentiella donatorer

  Sök upp individer, lokala myndigheter, kommersiella organisationer och andra aktörer för att få sponsring och donationer till välgörenhetsorganisationens projekt.

Source: Sisyphus ODB