Yrke inskrivningshandläggare

Inskrivningshandläggare tillhandahåller tjänster vid officiell överföring av äganderätt och egendom mellan parter. De utbyter nödvändiga kontrakt och ser till att alla egendomar, äganderätter och rättigheter överförs.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Uppsättande av överlåtelsehandlingar

  Rättslig överlåtelse av egendom från ägaren till köparen som säkerställer att köparen känner till de restriktioner och rättigheter som medföljer marken.

 • Fastighetsrätt

  Den lag och lagstiftning som reglerar alla olika sätt att hantera egendom, t.ex. typer av egendom, hur man hanterar tvister gällande egendom samt regler för äganderätt.

 • Rättslig terminologi

  De särskilda termer och fraser som används inom det rättsliga området.

 • Rättsutredning

  Metoder och förfaranden för utredning i rättsliga frågor, till exempel förordningar, och olika tillvägagångssätt för analys och insamling av källor samt kunskap om hur man anpassar utredningsmetoden i ett specifikt fall för att få fram den information som eftersöks.

Färdigheter

 • Granska rättsliga handlingar

  Läsa och tolka rättsliga handlingar och bevis om händelser i samband med det rättsliga fallet.

 • Sammanställa rättsliga handlingar

  Sammanställa och samla in rättsliga handlingar från ett specifikt fall för att bistå vid en utredning eller inför en domstolsförhandling, på ett sätt som överensstämmer med lagar och förordningar och som säkerställer att register förs på rätt sätt.

 • Ställa frågor om handlingar

  Revidera och formulera frågor om handlingar i allmänhet. Undersökning av handlingarnas fullständighet, sekretess, stil och särskilda instruktioner för hantering av dokument.

Source: Sisyphus ODB