Yrke inspelningstekniker

Inspelningstekniker hanterar och utför underhåll på mikrofoner och headset i inspelningsrum på inspelningsstudior. De hanterar mixerbord. Inspelningstekniker hanterar alla krav på ljudproduktion. De ger sångare råd om användning av deras röst. Inspelningstekniker redigerar inspelningar till en färdig produkt.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Ljudteknik

  Tekniker för produktion, upptagning och återgivning av ljud.

 • Akustik

  Läran om ljud och dess eko, förstärkning och absorption i ett utrymme.

 • Audiovisuell utrustning

  Egenskaper och användning av olika verktyg som stimulerar syn- och ljudsinnen.

 • Hälso- och säkerhetsföreskrifter

  Nödvändiga hälso-, säkerhets-, hygien- och miljönormer samt lagstiftning inom sektorn för särskilda verksamheter.

 • Ljudbehandlingsprogram

  De olika program för redigering och generering av ljud som finns, t.ex. Adobe Audition, Soundforge och Power Sound Editor.

 • Postproduktion av ljud

  Mixningsprocessen efter musikinspelningsfasen, där varje låt bearbetas enskilt till en färdig produkt.

Färdigheter

 • Förbereda ljudutrustning

  Förbereda utrustning för inspelning av ljud. Testa akustik och göra justering.

 • Spela in flerspårsljud

  Upptagning och mixning av ljudsignaler från olika ljudkällor på en flerspårsinspelningsapparat.

 • Använda ett ljudmixningsbord

  Använda ett ljudmixningssystem under repetitioner eller liveframträdanden.

 • Använda teknisk dokumentation

  Förstå och använda teknisk dokumentation i den övergripande tekniska processen.

 • Avrigga elektronisk utrustning

  Avlägsna och lagra olika typer av elektronisk utrustning på ett säkert sätt efter användning.

 • Redigera inspelat ljud

  Redigera ljudinspelningar med hjälp av diverse datorprogram, verktyg och tekniker, t.ex. crossfading, hastighetseffekter och avlägsnande av oönskade ljud.

 • Förhindra oönskade förändringar av ljudbilden

  Anpassa underhållet av ljudutrustning för att förhindra oönskade förändringar i ljudbalansen och ljuddesignen, samtidigt som den övergripande produktionskvaliteten bevaras.

 • Sköta ljudutrustning

  Använda teknik för återskapande eller upptagning av ljud såsom tal eller ljud av instrument i elektrisk eller mekanisk form.

 • Följa branschtrender

  Övervaka och följa nya trender och utvecklingar inom specifika sektorer.

 • Använda programvara för ljuduppspelning

  Använda programvara och utrustning som omvandlar och reproducerar digitala eller analoga ljud och ljudvågor till det önskade ljud som ska spelas upp.

 • Bedöma elbehov

  Förbereda och styra tillhandahållandet av elkraft till olika områden.

 • Planera en inspelning

  Vidta nödvändiga åtgärder för att spela in musik.

 • Arbeta ergonomiskt

  Tillämpa ergonomiprinciper vid organisering av arbetsplatsen samt manuellt hantera utrustning och material.

 • Dokumentera sitt eget arbete

  Dokumentera ditt eget arbete för olika ändamål, t.ex. bedömning, tidsplanering, jobbansökningar osv.

 • Bedöma ljudkvalitet

  Bedöm det inspelade ljudet och musiken. Se till att det överensstämmer med specifikationerna.

Source: Sisyphus ODB