Yrke instruktör, friluftsaktiviteter

Instruktörer (friluftsaktiviteter) organiserar och leder utflykter där deltagarna lär sig olika färdigheter såsom vandring, klättring, skidåkning, snowboardåkning, paddling, forsränning, repklättring osv. De ordnar även teambildningövningar och workshoppar för deltagare med sämre förutsättningar. De garanterar deltagarnas och utrustningens säkerhet och förklarar säkerhetsåtgärder så att deltagarna förstår dem. Instruktörer (friluftsaktiviteter) ska vara beredda att hantera konsekvenserna av dåligt väder och olyckor och på ett ansvarsfullt sätt lindra eventuell oro hos deltagare vid någon viss aktivitet.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Friluftsaktiviteter

  Fritidsaktiviteter utomhus, ofta i naturen, till exempel vandring, klättring, skidåkning, snowboardåkning, paddling, forsränning och repklättring.

 • Skydd mot naturens krafter

  Naturkrafter såsom vädermönster och årstidsmässiga förhållanden, deras egenskaper och alla former av skydd mot dessa.

Färdigheter

 • Uppmuntra elever att uppskatta sina framsteg

  Uppmuntra elever att uppskatta sina framsteg och handlingar för att stärka deras självförtroende och utveckling.

 • Hjälpa elever med inlärning

  Stödja och vägleda elever i deras arbete, ge eleverna praktiskt stöd och uppmuntran.

 • Observera elevers framsteg

  Följa upp elevernas inlärning och bedöma deras resultat och behov.

 • Använda repteknik

  Använda rep för att arbeta på höga höjder. Klättra upp och ned i rep på ett säkert sätt samt använda säkerhetssele.

 • Ge första hjälpen

  Administrera hjärt-lungräddning eller första hjälpen för att hjälpa en sjuk eller skadad person tills de får medicinsk behandling.

 • Bedöma skador i akuta situationer

  Bedöma skadornas eller sjukdomens art och omfattning för att fastställa och prioritera en medicinsk behandlingsplan.

 • Instruera vid friluftsaktiviteter

  Instruera elever i teorin och praktiken av en eller flera utomhusidrottsaktiviteter, vanligtvis i rekreationssyfte, t.ex. vandring, klättring, skidåkning, snowboardåkning, kanotsport, forsränning eller repklättring.

 • Tillämpa riskhantering inom idrott

  Hantera omgivningen och idrottsutövare eller deltagare för att minimera risken för att de kommer till skada. Detta omfattar att kontrollera platsens och utrustningens lämplighet och samla in relevant idrotts- och hälsorelaterad information från utövare eller deltagare. Det inbegriper också att se till att lämpliga försäkringsavtal alltid finns.

 • Använda praktiska exempel i undervisning

  Hämta exempel från dina egna erfarenheter, kunskaper och din kompetens som passar ett visst undervisningsinnehåll, i syfte att hjälpa eleverna eller studenterna med inlärningen.

 • Garantera elevers säkerhet

  Se till att alla elever som omfattas av en instruktörs eller annan persons tillsyn är säkra och inräknade. Följa säkerhetsföreskrifter som gäller för inlärningssituationen.

 • Organisera idrottsmiljö

  Organisera människor och miljö för att uppnå de önskade målen på ett säkert och effektivt sätt.

 • Motivera idrottsutövare

  På ett positivt sätt främja idrottsutövarnas och deltagarnas inre motivation att utföra de uppgifter som krävs för att de ska kunna uppfylla sina mål och överträffa sina nuvarande färdigheter och sin förståelse.

 • Tillämpa undervisningsmetoder

  Använda olika metoder, inlärningsstilar och kanaler för att undervisa elever, t.ex. genom att kommunicera innehåll i begrepp som de kan förstå, organisera diskussionspunkter för tydlighet och upprepa argument vid behov. Använda ett brett spektrum av pedagogiska hjälpmedel och metoder som är lämpliga för kursens innehåll samt elevernas nivå, mål och prioriteringar.

 • Anpassa undervisning till elevers förmåga

  Identifiera elevernas inlärningsproblem och framsteg. Välja undervisnings- och inlärningsstrategier som stödjer elevernas individuella inlärningsbehov och -mål.

 • Ge konstruktiv återkoppling

  Ge återkoppling genom både kritik och beröm på ett respektfullt, tydligt och konsekvent sätt. Lyfta fram såväl framgångar som misstag samt fastställa metoder för formativ bedömning i syfte att utvärdera arbetet.

 • Tillhandahålla lektionsmaterial

  Se till att nödvändiga material för undervisning i en klass, t.ex. visuella hjälpmedel, förbereds, uppdateras och finns i utbildningslokalen.

Source: Sisyphus ODB