Yrke integrationsingenjör

Integrationsingenjörer utarbetar och implementerar lösningar som samordnar olika program inom företaget eller dess enheter och avdelningar. De utvärderar befintliga komponenter eller system för att fastställa integrationskrav och säkerställer att de slutliga lösningarna uppfyller de organisatoriska behoven. De återanvänder komponenter när så är möjligt och bistår företagsledningen vid beslutsfattande. De utför felsökning inom IKT-systemintegration.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Metoder för IT-projekthantering

  Metoderna eller modellerna för planering, förvaltning och övervakning av ICT-resurser för att uppfylla specifika mål. Sådana metoder innefattar Waterfall, Incremental, V-Model, Scrum eller Agile och användningen av ICT-verktyg för projektledning.

 • Leverantörer av programvarukomponenter

  Leverantörer som kan leverera de programvarukomponenter som krävs.

 • Anskaffning av nätverksutrustning

  Produkter som finns tillgängliga från leverantörer av nätverksutrustning och metoder för att välja ut och upphandla utrustningen.

 • Leverantörer av maskinvarukomponenter

  Leverantörer som kan leverera de maskinvarukomponenter som krävs.

 • It-kommunikationsprotokoll

  Regelsystemet som möjliggör utbyte av information mellan datorer eller andra apparater via datornät.

 • Användarkrav för IT-system

  Den process som är avsedd att matcha användarens och organisationens behov med systemkomponenter och systemtjänster, genom att beakta tillgänglig teknik och den teknik som krävs för att framkalla och specificera krav, utfråga användare för att fastställa symptom på problem och analysera symtom.

Färdigheter

 • Hantera IT-systemdistribution

  Leverera, installera och testa ett dator- eller IT-system. Installera och bereda systemet för användning.

 • Analysera krav på nätverksbandbredd

  Utreda kraven på överföringskapacitet i ett IKT-nät eller annat telekommunikationssystem.

 • Använda skriptprogrammering

  Använda specialiserade IKT-verktyg för att skapa en datakod som tolkas med hjälp av motsvarande körtidsmiljöer för att utvidga program och automatisera vanligt förekommande datoroperationer. Använda programmeringsspråk som stödjer denna metod såsom Unix Shells-skript, JavaScript, Python och Ruby.

 • Definiera integrationsstrategi

  Specificera strategier för systemintegration, inbegripet tidsplan och processer som krävs för att kombinera komponenter i undersystem och system, hur komponenterna ska samverka samt risker som förknippas med integrationen.

 • Tillhandahålla teknisk dokumentation

  Utarbeta dokumentation för befintliga och kommande produkter eller tjänster med en beskrivning av deras funktionalitet och sammansättning på ett sådant sätt att den är begriplig för en bred publik utan teknisk bakgrund och uppfyller fastställda krav och standarder. Uppdatera dokumentationen.

 • Tillämpa användningspolicyer för IT-system

  Följa skriftliga och etiska lagar och policyer när det gäller användning och administration av IT-system.

 • Följa företagets policy

  Tillämpa de principer och regler som styr en organisations verksamhet och processer.

 • Integrera systemkomponenter

  Välja ut och använda integrationstekniker och -verktyg för att planera och genomföra integrering av maskin- och programvarumoduler och -komponenter i ett system. Tillämpa särskilda testmetoder för att säkerställa integriteten i samband med systemintegrering.

 • Utforma komponentgränssnitt

  Använda metoder och verktyg för att utforma och programmera gränssnitt för programvaror och systemkomponenter.

Source: Sisyphus ODB