Yrke internationell samordnare, utbildning

Internationella samordnare (utbildning) leder hela processen av internationellt studentutbyte för utbytesstudenter. De hanterar studenters ansökningar och antagningar, ordnar boende, antingen inom högskolans eller universitetets studenthem eller hos gästfamiljer, och hanterar all administration vad gäller dessa aktiviteter, inklusive studenters betyg och avslutande av studier. De fungerar som guider för (unga) internationella studenter vid deras kulturella introduktion.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Utbildningsadministration

  Processer som rör en utbildningsanstalts administrativa områden, dess ledning, anställda och studenter.

 • Resebokning

  De olika steg som krävs för att boka resor, dess utförande och eventuella ytterligare relevanta åtgärder.

Färdigheter

 • Ansvara för elevantagning

  Bedöma studenternas ansökningar och hantera korrespondens med dem om deras antagande eller avslag i enlighet med de föreskrifter som gäller för skolan, universitetet eller utbildningsinstitutionen i fråga. Detta omfattar även inhämtande av utbildningsinformation, t.ex. personliga register, om studenten. Hantera dokumentationen om antagna studenter.

 • Boka

  Genomföra förhandsbokning av en plats i enlighet med kundens krav och utfärda alla lämpliga handlingar.

 • Garantera elevers säkerhet

  Se till att alla elever som omfattas av en instruktörs eller annan persons tillsyn är säkra och inräknade. Följa säkerhetsföreskrifter som gäller för inlärningssituationen.

 • Kontrollera resehandlingar

  Kontrollera biljetter och resehandlingar, tilldela platser och anteckna resenärernas matönskemål.

 • Ansvara för skoladministration

  Förvalta flera aktiviteter på en skola, ett universitet eller annan utbildningsinstitution, t.ex. löpande administrativ verksamhet.

 • Behandla bokningar

  Verkställa kundbokningar i enlighet med kundernas tidtabeller och behov per telefon, elektroniskt eller personligen.

 • Använda olika kommunikationskanaler

  Använda olika typer av kommunikationskanaler, t.ex. muntlig, handskriven, digital och telefonkommunikation, i syfte att formulera och dela idéer eller information.

 • Handlägga betalningar

  Ta emot betalningar, till exempel som kontanter eller via kreditkort och betalkort. Hantera ersättningar vid returer eller hantera kuponger och marknadsföringsinstrument såsom bonuskort eller medlemskort. Iaktta säkerhet och skydd av personuppgifter.

 • Organisera projekt som fyller ett utbildningsbehov

  Täppa till utbildningsluckor genom att organisera projekt och aktiviteter som hjälper personer att växa akademiskt, socialt eller känslomässigt.

 • övervaka alla researrangemang

  Se till att researrangemang genomförs enligt plan samt kontrollera att service, boende och catering fungerar effektivt och tillfredsställande.

 • Använda globalt distributionssystem

  Använda ett datoriserat bokningssystem eller ett globalt distributionssystem för att boka eller reservera transporter och bostäder.

 • Vägleda internationella utbytesstudenter

  Stödja internationella utbytesstudenter i deras kulturella anpassning i ett nytt samhälle. Hjälpa dem att känna sig hemma i en ny akademisk miljö.

 • Ordna elevlogi

  Granska de olika bostadsalternativen, inklusive värdfamiljer eller pensionat, för studenter som deltar i ett utbytesprogram. Boka bostäderna så snart de har godkänts.

Source: Sisyphus ODB