Yrke it-arkitekt

It-arkitekter gör en avvägning mellan tekniska möjligheter och företagens krav. De har även en helhetssyn på organisationens strategi, processer, information och IKT-tillgångar samt kopplar samman uppdraget, strategin och processerna med IKT-strategin.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Arkitekturramverk

  En uppsättning krav som beskriver ett informationssystems arkitektur.

 • Metoder för IT-projekthantering

  Metoderna eller modellerna för planering, förvaltning och övervakning av ICT-resurser för att uppfylla specifika mål. Sådana metoder innefattar Waterfall, Incremental, V-Model, Scrum eller Agile och användningen av ICT-verktyg för projektledning.

 • Objektorienterad modellering

  Objektorienterat paradigm som baseras på klasser, objekt, metoder och gränssnitt samt deras tillämpning vid utformning och analys av programvara, programmeringsorganisation och -tekniker.

 • Informationsarkitektur

  De metoder genom vilka information genereras, struktureras, lagras, upprätthålls, länkas, utbyts och används.

 • IT-marknad

  Processerna, intressenterna och dynamiken i kedjan av varor och tjänster inom ICT-sektorn.

 • Affärsstrategikoncept

  Den terminologi som används i samband med utformningen och genomförandet av viktiga trender och mål som vidtas av en organisations verkställande organ, med beaktande av dess resurser, konkurrens och miljö.

 • Rättsliga krav för it-produkter

  De internationella lagar och bestämmelser som reglerar utveckling och användning av it-produkter.

Färdigheter

 • Hålla sig à jour med de senaste informationssystemlösningarna

  Samla den senaste informationen om befintliga informationssystem som integrerar programvara och maskinvara samt nätverkskomponenter.

 • Utföra genomförbarhetsstudie

  Utvärdera och bedöma potentialen hos ett projekt, en plan, ett förslag eller en ny idé. Genomföra en standardiserad studie som bygger på omfattande undersökningar och forskning för att stödja beslutsprocessen.

 • Tillämpa användningspolicyer för IT-system

  Följa skriftliga och etiska lagar och policyer när det gäller användning och administration av IT-system.

 • Utföra riskanalys

  Identifiera och bedöma faktorer som kan äventyra ett projekts framgång eller hota en organisations funktion. Införa förfaranden för att undvika eller minimera faktorernas effekter.

 • Samla in kundfeedback om program

  Samla in svar och analysera data från kunder för att identifiera förfrågningar eller problem i syfte att förbättra program och den allmänna kundtillfredsställelsen.

 • Granska utvecklingsprocessen i en organisation

  Bedöma, se över och besluta om innovations- och utvecklingsprocesser i en organisation för att förbättra effektiviteten och minska kostnaderna.

 • Hantera IT-arkitektur

  Övervaka bestämmelser och använda IKT-teknik för att definiera systemarkitekturen och kontrollera insamling, lagring, konsolidering, sammanställning, organisering och användning av data inom en organisation.

 • Genomföra projektledning

  Förvalta och planera olika resurser, såsom mänskliga resurser, budget, tidsfrister, resultat och kvalitet som krävs för ett specifikt projekt och övervaka projektets utveckling för att uppnå ett specifikt mål inom en fastställd tid och budget.

 • Ge it-konsultråd

  Ge råd om lämpliga lösningar på it-området genom att välja ut alternativ och optimera beslut, med beaktande av potentiella risker, fördelar och övergripande effekter för professionella kunder.

 • Utforma informationssystem

  Planera arkitektur, sammansättning, komponenter, moduler, gränssnitt och data för integrerade informationssystem (maskinvara, programvara och nätverk) baserat på systemkrav och specifikationer.

 • Utforma företagsarkitektur

  Analysera företagsstrukturen och utarbeta en logisk organisation av affärsprocesser och informationsinfrastruktur. Tillämpa principer och rutiner som hjälper organisationer att förverkliga sina strategier, reagera på störningar och uppnå sina mål.

 • Anpassa programvara till systemarkitekturer

  Anpassa systemutformning och tekniska specifikationer i linje med programvarans arkitektur för att säkerställa integrationen och driftskompatibiliteten mellan komponenterna i systemet.

 • Definiera programvaruarkitektur

  Utforma och dokumentera strukturen hos programvaruprodukter, inklusive komponenter, anslutningar och gränssnitt. Säkerställa att strukturen är genomförbar, funktionell och kompatibel med befintliga plattformar.

Source: Sisyphus ODB