Yrke it-inköpare

It-inköpare upprättar och lämnar in inköpsorder för it-produkter och it-tjänster, hanterar mottagande- och fakturafrågor, utvärderar befintliga upphandlingspraxis och tillämpar metoder för strategisk anskaffning på ett effektivt sätt. De bygger relationer med strategiska säljare och förhandlar om priser, kvalitet, servicenivåer och leveransvillkor.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Avtalsrätt

  Rättsliga principer som reglerar skriftliga avtal mellan parter gällande utbyte av varor eller tjänster, inbegripet avtalsförpliktelser och uppsägning av avtal.

 • Produktkunskap

  De produkter som erbjuds, deras funktioner, egenskaper och rättsliga och lagstadgade krav.

 • Elektronisk kommunikation

  Datakommunikation med digitala medel som datorer, telefon eller e-post.

 • Rekommenderat pris

  Det uppskattade pris tillverkaren föreslår att detaljhandlaren ska tillämpa på en produkt eller tjänst och den prissättningsmetod genom vilken det beräknats.

Färdigheter

 • Förhandla om inköpsvillkor

  Förhandla om villkor för pris, mängd, kvalitet och leverans med säljare och leverantörer för att få de mest fördelaktiga inköpsvillkoren.

 • Upprätthålla leverantörsrelationer

  Skapa varaktiga och meningsfulla relationer med leverantörer och tjänsteleverantörer för att skapa positiva, lönsamma och varaktiga samarbeten och kontraktsförhandlingar.

 • Följa organisations riktlinjer

  Följa organisationens eller avdelningens specifika standarder och riktlinjer. Förstå syftena med organisationen och gemensamma avtal och agera därefter.

 • Upprätthålla kundrelationer

  Bygga varaktiga och meningsfulla relationer med kunder för att säkerställa nöjdhet och lojalitet genom att ge korrekt och vänlig rådgivning och support, leverera högkvalitativa produkter och tjänster samt erbjuda information och service efter försäljning.

 • Hitta leverantörer

  Fastställa potentiella leverantörer för fortsatta förhandlingar. Beakta aspekter såsom produktkvalitet, hållbarhet, lokala källor, säsongsvariationer och täckning av området. Bedöma sannolikheten av att åstadkomma förmånliga avtal med leverantörerna.

 • Hantera kontrakt

  Förhandla om villkor, kostnader och andra specifikationer för ett kontrakt, och samtidigt försäkra sig om att de uppfyller de rättsliga kraven och är rättsligt bindande. Övervaka genomförandet av kontraktet, komma överens om och dokumentera eventuella ändringar.

 • Utfärda inköpsorder

  Ta fram och granska de dokument som krävs för att ge tillstånd till transport av en produkt från leverantören till ett bestämt pris och på särskilda villkor.

 • Delta i upphandling

  Lämna ett anbudsförslag till den organisation som har begärt ett anbud och därefter utföra det arbete eller tillhandahålla de varor som överenskommits under anbudsförfarandet.

 • Söka på nätet

  Utföra en effektiv sökning på internet för att samla in relevant information och dela den med andra.

 • Samordna inköpsaktiviteter

  Samordna och hantera upphandlings- och uthyrningsprocesser, inbegripet inköp, uthyrning, planering, spårning och rapportering på ett kostnadseffektivt sätt på organisationsnivå.

 • Uppdatera och administrera kontrakt

  Se till att kontrakt är aktuella och organisera dem enligt ett klassificeringssystem inför framtida konsultation.

 • Följa pristrender

  Övervaka produktprisernas inriktning och styrka på lång sikt, identifiera och förutsäga prisutvecklingen samt identifiera återkommande trender.

 • Ansvara för inköp

  Ansvara för beställning av tjänster, utrustning, varor eller ingredienser, jämföra kostnader och kontrollera kvalitet för att säkerställa optimala resultat för organisationen.

 • Jämföra leverantörers anbud

  Jämföra anbud och tilldela kontrakt för att utföra angivna arbetsuppgifter inom en fastställd tidsram.

 • Analysera strategier i leverantörskedjan

  Granska en organisations planeringsinformation om produktionen, dess förväntade produktionsenheter, kvalitet, kvantitet, kostnad, tillgängliga tid och behov av arbetskraft. Lägga fram förslag för att förbättra produkter, tjänsternas kvalitet och minska kostnaderna.

 • Ta fram inköpsrapporter

  Utarbeta dokumentation och filer om produktinköp.

Source: Sisyphus ODB