Yrke it-tekniker

IT-tekniker installerar, utför underhåll på, reparerar och hanterar informationssystem och all IKT-relaterad utrustning (bärbara datorer, stationära datorer, servrar, surfplattor, smarttelefoner, kommunikationsutrustning, skrivare och alla typer av datorrelaterade perifera nätverk) samt alla typer av programvara (drivrutiner, operativsystem, applikationer).

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Distribuerade kataloginformationstjänster

  Katalogtjänster som automatiserar nätverkshanteringen av säkerhet, användardata och distribuerade resurser och ger åtkomst till information i ett datorsystems katalog.

 • Nätverksmaskinvara

  IKT-nätverksutrustning eller datornätverksanordningar såsom UPS-system, elektriska system, nätverksanläggningar och strukturerade kabelsystem.

 • Nätverksroutning

  Processerna och metoderna för val av de bästa vägarna inom ett IKT-nätverk som ett paket kan passera igenom.

 • Anskaffning av nätverksutrustning

  Produkter som finns tillgängliga från leverantörer av nätverksutrustning och metoder för att välja ut och upphandla utrustningen.

 • Begränsningar för nätverkskabel

  Begränsningar, som t.ex. begränsningar gällande avstånd och motstånd hos olika typer av kablar, t.ex. fiberkablar, koaxialkablar och Ethernet-kablar som används för att bilda nätverk.

Färdigheter

 • Läsa reparationshandböcker

  Tillämpa informationen, t.ex. periodiska underhållsplaner, steg-för steg-reparationsanvisningar, felsökningsinformation och översynsförfaranden för löpande underhåll och reparationer.

 • Hantera e-postvärdtjänst

  Ansvara för den dagliga driften av en privat e-postplattform genom att underhålla och justera tjänsterna som ingår i plattformen, t.ex. skräppost- och virusskydd, blockering av annonser, ny webbplatsdesign och sökmotoroptimering.

 • Reparera it-enheter

  Underhålla och reparera IKT-relaterad utrustning såsom bärbara datorer, stationära datorer, surfplattor, mobila enheter, kommunikationsutrustning, skrivare och kringutrustning. Upptäcka brister och funktionsfel samt byta ut delar vid behov.

 • Underhålla IT-server

  Diagnostisera och eliminera maskinvarufel genom reparation eller utbyte av komponenter. Vidta förebyggande åtgärder, se över prestanda, uppdatera programvara och granska tillgänglighet.

 • Implementera IT-återställningssystem

  Utarbeta, hantera och implementera en återställningsplan för IT-system i händelse av kris i syfte att få tillgång till information och återupprätta systemets funktion.

 • Säkerhetskopiera

  Införa rutiner för säkerhetskopiering av data och system för att säkerställa permanent och tillförlitlig systemdrift. Säkerhetskopiering av data för att säkra information genom kopiering och arkivering för att säkerställa integritet under systemintegrering och efter förlust av data.

 • Hålla sig à jour om produkten

  Samla in den senaste informationen om utvecklingen i fråga om befintliga eller stödda produkter, metoder eller tekniker.

 • Underhålla IT-system

  Välja ut och tillämpa övervakningsmetoder för system och nätverk. Identifiera och åtgärda driftproblem. Säkerställa att systemets kapacitet och effektivitet överensstämmer med företagets specifikationer.

 • Administrera IT-system

  Hantera komponenter av IKT-systemet genom att upprätthålla konfigurationen, hantera användare, övervaka resursanvändning, skapa säkerhetskopior och installera maskinvara eller programvara för att uppfylla de fastställda kraven.

 • Sköta abonnentväxel

  Hantera abonnentväxel (PBX), ett telekommunikationssystem inom en organisation som växlar samtal mellan användare på lokala linjer. Samtidigt möjliggör systemet alla användare att dela externa telefonlinjer.

 • Definiera regler för brandvägg

  Ange regler för en uppsättning komponenter som syftar till att begränsa åtkomst mellan nätgrupper eller ett visst nät och internet.

 • Använda precisionsverktyg

  Använda elektroniska, mekaniska, elektriska eller optiska precisionsverktyg för precisionsarbete.

 • Utföra IKT-felsökning

  Identifiera problem med servrar, stationära datorer, skrivare, nät och fjärråtkomst samt vidta åtgärder för att lösa problemen.

Source: Sisyphus ODB