Yrke jäsningsoperatör

Jäsningsoperatörer styr och utför underhåll på utrustning och tankar för produktion av aktiva och funktionella ingredienser i läkemedel såsom antibiotika eller vitaminer. De arbetar även med att producera kosmetika och kroppsvårdsprodukter.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Fermentering i laboratorieskala

  De etapper och krav som ingår i fermentering i laboratorieskala för omvandling av biomassa till kemikalier, socker eller bränslen.

 • Fermentering i tillverkningsskala

  Storskalig fermentering vid etanolproduktion, som även används i produktionen av bland annat livsmedel, läkemedel, alkohol eller bensin.

 • God tillverkningssed

  Lagstadgade krav och goda tillverkningsseder (GMP) som tillämpas inom den berörda tillverkningssektorn.

Färdigheter

 • övervaka jäsning

  Övervaka och kontrollera jäsningen. Övervaka saftens utfällning och råvarornas jäsning. Kontrollera jäsningsprocessens förlopp och att den uppfyller specifikationerna. Mäta, testa och tolka jäsningsprocessen och kvalitetsdata enligt specifikationerna.

 • Mäta vätskors densitet

  Mäta densiteten av vätskor, bl.a. oljor, med hjälp av t.ex. hygrometrar eller oscillerande rör.

 • Följa standardförfaranden

  Följa standardförfarandena.

 • Säkerställa efterlevnad av miljölagstiftning

  Övervaka verksamheter och utföra arbetsuppgifter som säkerställer överensstämmelse med standarder om miljöskydd och hållbarhet samt ändra aktiviteter vid ändringar i miljölagstiftningen. Se till att processerna överensstämmer med miljöreglerna och bästa praxis.

 • Säkerställa efterlevnad av säkerhetslagstiftning

  Införa säkerhetsprogram för efterlevnad av nationella lagar och regler. Se till att utrustning och processer överensstämmer med säkerhetsförordningar.

 • Justera jäsningsprocesser

  Göra en ökning eller minskning av jäsningsprocesserna beroende på situationen.

 • Föra register med information om satser

  Upprätta rapporter om historiken av tillverkade satser med beaktande av rådata, test som utförts och överensstämmelse med god tillverkningssed för varje produktsats.

 • övervaka miljöparametrar

  Kontrollera hur tillverkningen av maskiner påverkar miljön, analysera temperaturnivåer, vattenkvalitet och luftförorening.

 • Underhålla bioreaktorer

  Hantera de bioreaktorer som används i fermenteringsprocessen och cellkulturen genom att förbereda och använda dem och utföra mindre underhållsåtgärder.

Source: Sisyphus ODB