Yrke justerare

Justerare provar olja under bearbetning och före utleverans. De kontrollerar pumpsystemen och reglerar flödet av olja i rörledningarna.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Mekaniska verktyg

  Förstå maskiner och verktyg, inklusive utformning, användning, reparation och underhåll.

Färdigheter

 • Utföra oljetester

  Utföra tester på oljeprov för att fastställa produktens kvalitet; använda centrifugtestutrustning för att bedöma nivåer av vatten, bottensediment eller främmande ämnen.

 • Testa oljeprover

  Analysera oljeprover för att fastställa egenskaper som konsistens, textur, viskositet eller koncentration. Använda mätinstrument som pH-mätare, hydrometer och viskositetsmätare.

 • Ställa in kontroller på utrustning

  Manipulera utrustningens styrenheter för att producera erforderliga volymer och erforderlig produktkvalitet. Ta hänsyn till laboratoriets rekommendationer, scheman och provningsresultat.

 • Mäta oljetankstemperaturer

  Montera termometrar inuti oljetankar för att få information om temperaturen.

 • Beräkna oljeleveranser

  Sammanställa kvitton och beräkna derivat av olja och andra petroleumprodukter. Använda standardformler för att beräkna värdena för testresultat.

 • Underhålla mekanisk utrustning

  Observera och lyssna på maskineriet för att upptäcka fel. Service, reparation, justering och testmaskiner, delar och utrustning som huvudsakligen drivs på grundval av mekaniska principer. Underhålla och reparera fordon avsedda för frakt, passagerare, jordbruk och landskapsarbeten.

 • Analysera data från oljeverksamhet

  Registrera och behandla driftdata, förstå och analysera dokument, instrument och dataresultat av laboratorieanalyser.

 • Föra bok över arbetsuppgifter

  Organisera och klassificera register över sammanställda rapporter och korrespondens i samband med utfört arbete och förloppsregister över arbetsuppgifter.

 • Samla in oljeprover

  Samla in oljeprover genom att vrida på urluftningsventiler, föra in en behållare i en tank för att erhålla provmaterial.

 • Verifiera oljecirkulation

  Se till att inkommande och utgående material cirkulerar genom rätt mätare; se till att mätare fungerar korrekt.

 • Samordna oljebrunnsverksamhet

  Samordna brunnsverksamhet såsom avstängning och större projekt.

 • Använda oljepumpsystem

  Manipulera kontrollpaneler för att justera tryck och temperatur samt för att styra produktflödets hastighet. Styra oljepumpningssystem; övervaka vätskecirkulation på oljeraffinaderi.

Source: Sisyphus ODB