Yrke köksmästare

Köksmästare leder kök vid förberedelse, tillagning och servering av måltider.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Livsmedelslagring

  Lämpliga villkor och metoder för lagring av livsmedel, med beaktande av fukt, ljus, temperatur och andra miljöfaktorer.

Färdigheter

 • Rekrytera medarbetare

  Anställa nya medarbetare genom att fastställa yrkesrollen, annonsera, göra intervjuer och välja ut personal i enlighet med företagets policy och lagstiftningen.

 • övervaka användningen av köksutrustning

  Tillse att köksutrustning används på rätt sätt, t.ex. knivar, färgkodade skärbrädor, hinkar och trasor.

 • Hantera kemiska rengöringsmedel

  Se till att kemiska rengöringsmedel hanteras, lagras och bortskaffas korrekt i enlighet med bestämmelserna.

 • Komponera menyer

  Organisera menyer med hänsyn till verksamhetens art och stil, återkoppling från kunder, kostnader och ingrediensernas säsongsbundenhet.

 • övervaka matkvaliteten

  Övervaka kvaliteten och säkerheten hos mat som serveras till gäster och kunder enligt livsmedelsstandarder.

 • Garantera regelbundet underhåll av köksutrustning

  Garantera samordning och övervakning av städning och underhåll av köksutrustning.

 • Följa med i restaurangtrender

  Följa utvecklingen inom matlagning och restaurangverksamhet genom att övervaka en rad olika källor.

 • Beräkna kostnader för nödvändiga varor

  Försöka värdera beloppen och kostnaderna för nödvändiga leveranser, t.ex. av livsmedel och ingredienser.

 • Sätta priser på rätter på menyn

  Fastställa priserna på huvudmaträtter och andra rätter i menyn. Se till att de håller ett överkomligt pris i förhållande till organisationens budget.

 • Ha kontroll över utgifter

  Övervaka och upprätthålla effektiva kostnadskontroller vad gäller effektivitet, avfall, övertid och personal. Bedöma övertalighet samt sträva efter effektivitet och produktivitet.

 • överlämning av utrymmen för livsmedelsberedning

  Lämna köket i ett skick som uppfyller säkerhetsföreskrifterna, så att köket är färdigt för nästa skift.

 • Komponera recept

  Skapa recept med hänsyn till smakbalans, hälsoaspekter och näringsinnehåll.

 • Leda anställda

  Hantera anställda och underordnade, som arbetar i grupp eller enskilt, för att maximera deras resultat och insatser. Planera deras arbete och verksamhet, ge instruktioner, motivera och leda arbetstagarna så att de når företagets mål. Övervaka och mäta hur en anställd tar sitt ansvar och hur väl detta utförs. Identifiera områden som kan förbättras och lägga fram förslag för att uppnå detta. Leda en grupp människor att uppnå målen och upprätthålla en effektiv arbetsrelation bland personalen.

 • Schemalägga skift

  Planera personalens arbetstider och skift enligt företagets behov.

 • Följa lagar om hälsa, säkerhet, hygien och annat vad gäller livsmedel

  Iaktta optimal livsmedelssäkerhet och livsmedelshygien under beredning, produktion, bearbetning, förvaring, distribution och leverans av livsmedel.

 • Administrera budgetar

  Planera, granska och rapportera om budgeten.

 • Använda matlagningstekniker

  Använda matlagningstekniker såsom grillning, stekning, kokning, bräsering, pochering, bakning eller rostning.

 • Hålla arbetsmiljön säker och hygienisk

  Bevara hälsa, hygien, säkerhet och trygghet på arbetsplatsen i enlighet med gällande bestämmelser.

 • Sköta inkomst från hotell och restaurang

  Övervaka hotellets eller restaurangens intäkter genom att förstå, övervaka, prognostisera och reagera på konsumenternas beteende för att maximera intäkter eller vinster, upprätthålla budgeterad bruttovinst och minimera utgifter.

 • Använda tekniker för livsmedelsberedning

  Använda tekniker för livsmedelsberedning, inbegripet urval, tvätt, kylning, skalning, marinering, förberedelse av dressingar och uppskärning av ingredienser.

 • Ansvara för lageromsättning

  Övervaka lagernivåerna med hänsyn till utgångsdatum i syfte att förebygga lagerspill.

 • Utbilda anställda

  Leda och vägleda anställda genom en process där de får lära sig den kompetens som behövs för det prospektiva jobbet. Organisera verksamhet som syftar till att introducera arbetet och systemen eller förbättra individers och gruppers prestationer i organisatoriska sammanhang.

 • Ansvara för inköp

  Ansvara för beställning av tjänster, utrustning, varor eller ingredienser, jämföra kostnader och kontrollera kvalitet för att säkerställa optimala resultat för organisationen.

 • Värma mat

  Värma mat, t.ex. genom ångkokning, kokning eller vattenbad.

 • Hjälpa kunder

  Ge stöd och råd till kunder när de fattar inköpsbeslut genom att ta reda på deras behov; välja ut lämpliga tjänster och produkter åt dem och svara artigt på frågor om produkter och tjänster.

 • Använda kulinariska dekorationstekniker

  Använda kulinariska dekorationstekniker, bl.a. garnering, dekorering, överdragning, glasering, presentation och uppdelning i portioner.

 • Hantera klagomål från kunder

  Administrera klagomål och negativ återkoppling från kunder i syfte att hantera problem och, i tillämpliga fall, tillhandahålla snabb återupptagning av servicen.

Source: Sisyphus ODB