Yrke köpare av råkaffe

Köpare av råkaffe köper in gröna kaffebönor från producenter i hela världen som beställts av kafferosterier. De har mycket goda kunskaper om kaffebearbetningsprocessen från frukten till koppen.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Egenskaper för kaffe

  Ursprunget och typerna av kaffe och processerna för framställning, produktion och handel med kaffe.

 • Bekämpningsmedels effekter på livsmedelsråvaror

  Olika typer av bekämpningsmedel som används för livsmedelsråvaror för att kontrollera en korrekt användning av de ämnen som bibehåller produkternas huvudsakliga egenskaper.

 • Typer av kaffebönor

  De mest kända kaffesorterna, arabica och robusta, och undertyper av dessa sorter.

 • Livsmedelsindustri

  Respektive bransch och de processer som används inom livsmedels- och dryckesindustrin, t.ex. urval, bearbetning, förpackning och lagring av råvaror.

 • Kaffemalningsgrader

  De vedertagna graderna är grovmalen, mellanmalen, mellan-/finmalen, finmalen, superfinmalen och turkisk malning. Inställning av maskiner för att uppnå produktspecifikationerna. 

Färdigheter

 • Välja rätt malning för olika kaffesorter

  Använda olika metoder för malning och beredning av kaffe.

 • Tillämpa bestämmelser för livsmedels- och dryckesproduktion

  Tillämpa och följa nationella, internationella och interna krav på produktion av livsmedel och drycker som anges i standarder, förordningar och andra specifikationer.

 • Upprätthålla en uppdaterad yrkeskunskap

  Regelbundet delta i utbildningsseminarier, läsa facktidskrifter och aktivt delta i yrkessamfund.

 • Analysera konsumenters köptrender

  Analysera köpvanor eller dominerande kundbeteende.

 • Förhandla pris

  Ordna en överenskommelse om priset på varor eller tjänster som tillhandahålls eller erbjuds.

 • Bedöma kaffets egenskaper

  Analysera och bedöma kaffesmak, inbegripet kaffets kropp, arom, syra, bitterhet, sötma och eftersmak.

 • Förhandla om inköpsvillkor

  Förhandla om villkor för pris, mängd, kvalitet och leverans med säljare och leverantörer för att få de mest fördelaktiga inköpsvillkoren.

 • Tillämpa god tillverkningssed

  Tillämpa regler för produktion av livsmedel och livsmedelssäkerhet. Tillämpa rutiner för livsmedelssäkerhet som bygger på god tillverkningssed.

 • Undersöka råa kaffebönor

  Undersöka råa kaffebönor och se till att de har ungefär samma färg, form och storlek. Bönor av samma storlek rostas mer jämnt medan mindre bönor kan rostas snabbare och påverka den allmänna smaken.

 • Utföra en aktiv försäljning

  Lägga fram tankar och idéer på ett kraftfullt och övertygande sätt för att intressera kunder för nya produkter och kampanjer. Övertyga kunderna om att en produkt eller tjänst kommer att tillgodose deras behov.

 • Skapa affärsrelationer

  Skapa ett positivt, långsiktigt förhållande mellan organisationer och utomstående intressenter, till exempel leverantörer, distributörer, aktieägare och andra intressenter, i syfte att informera dem om organisationen och dess mål.

 • Informera kunder om olika kaffe- och tesorter

  Informera kunder om kaffeprodukters ursprung, egenskaper, smakskillnader och blandningar.

 • Tillämpa HACCP-systemet

  Tillämpa regler för tillverkning av livsmedel och livsmedelssäkerhet. Tillämpa rutiner för livsmedelssäkerhet baserade på Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP).

 • Resa över hela världen

  Resa över hela världen för att utföra verksamhetsrelaterade uppgifter.

 • Kvalitetsbedöma kaffebönor

  Kvalitetsbedöma kaffebönor utifrån egenskaper, defekter, storlek, färg, fukthalt, smak, syrahalt, massa eller arom.

Source: Sisyphus ODB