Yrke kördirigent

Kördirigenter hanterar olika aspekter av vokal- och ibland instrumentaluppträdanden av musikgrupper såsom körer, ensembler eller glee-klubbar.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Musikteori

  Den samling av begrepp som utgör den teoretiska bakgrunden till musik.

 • Musikgenrer

  Olika musikstilar och genrer såsom blues, jazz, reggae, rock eller indie.

 • Musiklitteratur

  Litteratur om musikteori, specifika musikstilar, perioder, tonsättare eller musiker eller specifika musikstycken. Detta omfattar en rad olika material som tidskrifter, journaler, böcker och akademisk litteratur.

Färdigheter

 • Arbeta med kompositörer

  Kommunicera med kompositörer för att diskutera olika tolkningar av deras verk.

 • Läsa noter

  Läsa noter under repetition och konsert.

 • Välja musikartister

  Organisera auditioner och välja ut musikartister för musikuppträdanden.

 • Studera noter

  Studera noter och utarbeta olika tolkningar.

 • Leda finansieringsaktiviteter

  Planera och leda insamling, sponsring och marknadsföringsaktiviteter.

 • Leda musiker

  Leda musiker under repetitioner, liveföreställningar eller studioinspelningar.

 • Anställa kompositörer

  Anställa professionella kompositörer för att skriva noter till ett musikstycke.

 • Planera musikaliska framträdanden

  Schemalägga repetitioner och musikframträdanden, ordna med detaljer som platser, välja ackompanjatörer och instrumentalister.

 • Dirigera gästsolister

  Dirigera gästsolister vid sidan av ensemblemedlemmar.

 • Samarbeta med musikbibliotekarier

  Kommunicera och samarbeta med musikbibliotekarier för att säkerställa permanent tillgång till partitur.

 • Sträva efter att topprestera inom musik

  Ständigt sträva efter att topprestera inom musik eller sång.

 • Utveckla musikidéer

  Utforska och utveckla musikaliska koncept utifrån bland annat fantasi eller miljöljud.

 • Leda musikgrupper

  Leda musikgrupper, enskilda musiker eller hela orkestrar under repetitioner och i live- eller studiosammanhang för att förbättra den allmänna tonala och harmoniska balansen, dynamiken, rytmen och tempot.

 • Välja vokalister

  Välja vokalister och enskilda sångare för solos.

 • Kommunicera aspekter av framförandet

  Använda gester för att forma musiken, kommunicera önskat tempo, frasering, stämning, klangfärg, tonläge, volym och andra aspekter av ett liveuppträdande.

 • Samordna turnéer

  Schemalägga datumplanering av en serie av evenemang, planera scheman samt ordna lokaler, boende och transport vid längre turnéer.

 • Ansvara för musikpersonal

  Fördela och hantera arbetsuppgifter på olika områden såsom partitur, arrangering och kopiering av musik samt röstcoachning.

 • Arbeta med solister

  Kommunicera med solister och konsertmästare för att diskutera och förbereda uppträdanden.

 • Placera musiker

  Placera kvalificerade musiker i musikgrupper, orkestrar och ensembler för att uppnå en korrekt balans mellan instrumentella sektioner eller sångsektioner.

Source: Sisyphus ODB