Yrke kördirigent

Kördirigenter hanterar olika aspekter av vokal- och ibland instrumentaluppträdanden av musikgrupper såsom körer, ensembler eller glee-klubbar.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Musikteori

  Den samling av begrepp som utgör den teoretiska bakgrunden till musik.

 • Musikgenrer

  Olika musikstilar och genrer såsom blues, jazz, reggae, rock eller indie.

 • Musiklitteratur

  Litteratur om musikteori, specifika musikstilar, perioder, tonsättare eller musiker eller specifika musikstycken. Detta omfattar en rad olika material som tidskrifter, journaler, böcker och akademisk litteratur.

Färdigheter

 • Arbeta med kompositörer

  Kommunicera med kompositörer för att diskutera olika tolkningar av deras verk.

 • Läsa noter

  Läsa noter under repetition och konsert.

 • Välja musikartister

  Organisera auditioner och välja ut musikartister för musikuppträdanden.

 • Studera noter

  Studera noter och utarbeta olika tolkningar.

 • Leda finansieringsaktiviteter

  Planera och leda insamling, sponsring och marknadsföringsaktiviteter.

 • Leda musiker

  Leda musiker under repetitioner, liveföreställningar eller studioinspelningar.

 • Anställa kompositörer

  Anställa professionella kompositörer för att skriva noter till ett musikstycke.

 • Planera musikaliska framträdanden

  Schemalägga repetitioner och musikframträdanden, ordna med detaljer som platser, välja ackompanjatörer och instrumentalister.

 • Dirigera gästsolister

  Dirigera gästsolister vid sidan av ensemblemedlemmar.

 • Samarbeta med musikbibliotekarier

  Kommunicera och samarbeta med musikbibliotekarier för att säkerställa permanent tillgång till partitur.

 • Sträva efter att topprestera inom musik

  Ständigt sträva efter att topprestera inom musik eller sång.

 • Utveckla musikidéer

  Utforska och utveckla musikaliska koncept utifrån bland annat fantasi eller miljöljud.

 • Leda musikgrupper

  Leda musikgrupper, enskilda musiker eller hela orkestrar under repetitioner och i live- eller studiosammanhang för att förbättra den allmänna tonala och harmoniska balansen, dynamiken, rytmen och tempot.

 • Välja vokalister

  Välja vokalister och enskilda sångare för solos.

 • Kommunicera aspekter av framförandet

  Använda gester för att forma musiken, kommunicera önskat tempo, frasering, stämning, klangfärg, tonläge, volym och andra aspekter av ett liveuppträdande.

 • Samordna turnéer

  Schemalägga datumplanering av en serie av evenemang, planera scheman samt ordna lokaler, boende och transport vid längre turnéer.

 • Ansvara för musikpersonal

  Fördela och hantera arbetsuppgifter på olika områden såsom partitur, arrangering och kopiering av musik samt röstcoachning.

 • Arbeta med solister

  Kommunicera med solister och konsertmästare för att diskutera och förbereda uppträdanden.

 • Placera musiker

  Placera kvalificerade musiker i musikgrupper, orkestrar och ensembler för att uppnå en korrekt balans mellan instrumentella sektioner eller sångsektioner.

Source: Sisyphus ODB