Yrke kabininstruktör

Kabininstruktörer undervisar praktikanter i alla frågor som rör verksamheten i flygplanskabiner. De undervisar, beroende på flygplanstyp, i aktiviteter ombord på luftfartyget, kontroller före och efter flygning, säkerhetsrutiner, serviceutrustning samt rutiner och formaliteter avseende kundservice.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Förfaranden före flygning för flygningar enligt instrumentflygreglerna

  Kunskap om förfaranden före flygning vid förberedelser inför flygningar enligt instrumentflygreglerna samt kunna läsa och förstå flygmanualen.

 • Pedagogik

  Gren inriktad på undervisningens teori och praktik, inbegripet olika undervisningsmetoder för utbildning av enskilda personer eller grupper.

 • Allmänna säkerhetsbestämmelser för luftfart

  Den lagstiftning och de bestämmelser som gäller för den civila luftfarten på regional, nationell, europeisk och internationell nivå. Förstå bestämmelser som syftar till att skydda medborgarna inom civil luftfart, och se till att operatörer, medborgare och organisationer följer dessa regler.

Färdigheter

 • Tillfredsställa kundernas önskemål

  Kommunicera med kunder och se till att de blir nöjda.

 • Förklara teknisk information

  Förklara tekniska detaljer för icke-tekniska kunder, intressenter eller andra berörda parter på ett tydligt och kortfattat sätt.

 • Lära ut tekniker för kundservice

  Lära ut tekniker som syftar till att upprätthålla kundservicestandarder på en tillfredsställande nivå.

 • Förbereda examinationer för yrkeskurser

  Förbereda examinationer som testar både teoretisk och praktisk förståelse av innehållet och de förfaranden som förmedlats under en kurs eller ett program. Utveckla examina som bedömer de viktigaste insikterna som praktikanter bör ha tillskansat sig genom att delta i kursen.

 • Ordna examinering av lärlingar

  Ge trainees och elever tillfällen att genomföra prov på sina praktiska kunskaper. Följa förfaranden för att säkerställa insyn och noggrannhet i bedömningen.

 • Kommunicera med kunder

  Svara och kommunicera med kunder på ett maximalt effektivt och ändamålsenligt sätt för att möjliggöra för dem att få tillgång till önskade produkter eller tjänster, eller ge annan hjälp som de kan behöva.

 • Instruera personal

  Instruera underordnad personal genom att använda olika kommunikationsmedel. Anpassa kommunikationen till målgruppen i syfte att förmedla instruktioner på rätt sätt.

 • Utvärdera utbildningsprogram

  Utvärdera pågående utbildningsprogram och ge råd om potentiell optimering.

 • Analysera arbetsrelaterade skriftliga rapporter

  Läsa och förstå arbetsrelaterade rapporter, analysera innehållet i rapporterna och införliva resultaten i den dagliga verksamheten.

 • Använda olika kommunikationskanaler

  Använda olika typer av kommunikationskanaler, t.ex. muntlig, handskriven, digital och telefonkommunikation, i syfte att formulera och dela idéer eller information.

 • Skriva arbetsrelaterade rapporter

  Sammanställa arbetsrelaterade rapporter som stöder en effektiv relationshantering och en hög standard när det gäller dokumentation och registerföring. Skriva och presentera resultat och slutsatser på ett klart och begripligt sätt så att de kan förstås av en icke-expert.

 • Utföra rutinkontroller före och under flygning

  Utföra kontroller och inspektioner före och under flygning av luftfartygs prestanda, rutter och bränsleförbrukning, tillgången till landningsbanor, luftrumsrestriktioner osv.

 • Lära kabinpersonalen de rutiner som gäller

  Lära ut de förfaranden och protokoll som används i flygplans- och flygfarkostkabiner.

 • Hjälpa elever med inlärning

  Stödja och vägleda elever i deras arbete, ge eleverna praktiskt stöd och uppmuntran.

Source: Sisyphus ODB