Yrke kameratekniker

Kameratekniker förbereder och hanterar digitala filmkameror för att spela in filmer eller tv-program. De samarbetar med video- eller filmregissörer, filmfotografer eller privata kunder. Kameratekniker ger skådespelare, regissörer och andra kameratekniker råd om inspelning av scener.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Audiovisuell utrustning

  Egenskaper och användning av olika verktyg som stimulerar syn- och ljudsinnen.

 • Fotografi

  Konstutövning som utgörs av att skapa estetiskt tilltalande bilder genom att registrera ljus eller elektromagnetisk strålning.

 • Ljustekniker

  Egenskaperna hos de tekniker som används för att skapa atmosfär och effekt i kamera eller på scenen, den utrustning som krävs och lämplig installation för användning.

 • Filmfotografi

  Vetenskapen om ljus- och elektromagnetisk strålning för att skapa en bild. Inspelningen kan ske elektroniskt med en bildsensor eller på kemisk väg mot ljuskänsliga material, som t.ex. filmmaterial.

Färdigheter

 • Välja kamerabländare

  Justera bländare, slutarhastigheter och kamerafokus.

 • Förbereda audiovisuell kringutrustning

  Förbereda audiovisuell kringutrustning såsom stativ, kablar, mikrofoner, monitorer m.m.

 • Samarbeta med chefsfotografen

  Samarbeta med chefsfotografen om den konstnärliga och kreativa vision som måste följas vid produktion av en film eller en teaterproduktion.

 • Följa branschtrender

  Övervaka och följa nya trender och utvecklingar inom specifika sektorer.

 • Arbeta med en konstnärlig grupp

  Arbeta nära regissörer, skådespelare och dramatiker för att hitta en idealisk tolkning av en roll.

 • Anpassa konstnärliga planer till platsen

  Anpassa planerna till andra platser med avseende på det konstnärliga konceptet.

 • Fastställa visuella koncept

  Avgöra hur man på bästa sätt kan framställa ett begrepp i visuellt hänseende.

 • Säkerställa dekorens visuella kvalitet

  Inspektera och modifiera dekor och scenrekvisita för att se till att den visuella kvaliteten är optimal med hänsyn till tid, budget och arbetskraft.

 • Följa den konstnärliga ledarens anvisningar

  Följa den konstnärliga ledarens instruktioner och samtidigt förstå hans/hennes kreativa vision.

 • Använda en kamera

  Ta rörliga bilder med en kamera. Använda kameran skickligt och säkert för att erhålla högkvalitativt material.

 • Använda teknisk dokumentation

  Förstå och använda teknisk dokumentation i den övergripande tekniska processen.

 • Analysera scenografi

  Analysera urval och fördelning av väsentliga beståndsdelar på en scen.

 • Förbereda kameror

  Placera kameror och förbereda dem för användning.

 • Anpassa arbetet till typ av medium

  Anpassa sig till olika typer av medier som tv, film, reklam m.m. Anpassa arbetet till typ av medium, produktionens omfattning, budget, genrer inom olika typer av medier m.m.

 • Studera mediekällor

  Undersökning av olika mediekällor som sändningar, tryckta medier och webbmedier, för att kunna inspirera till utveckling av kreativa koncept.

 • Arbeta ergonomiskt

  Tillämpa ergonomiprinciper vid organisering av arbetsplatsen samt manuellt hantera utrustning och material.

 • Skapa rörliga bilder

  Skapa och utveckla tvådimensionella och tredimensionella rörliga och animerade bilder.

 • Analysera manus

  Analysera ett manus genom att notera dramaturgi, form, teman och manusstruktur. Bedriva relevant forskning vid behov.

 • Följa ett arbetsschema

  Hantera verksamhetsstegen och fullborda arbetet inom överenskomna tidsfrister genom att följa ett arbetsschema.

Source: Sisyphus ODB