Yrke kampanjansvarig

Kampanjansvariga ger stöd vid politiska kampanjer, ger råd till kandidaten och kampanjledningspersonalen om kampanjstrategier och samordning av kampanjpersonal samt utarbetar reklam- och undersökningsstrategier.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Politiskt kampanjarbete

  Förfaranden och rutiner för att genomföra en framgångsrik politisk kampanj, t.ex. specifika forskningsmetoder, PR-verktyg, kontakter med allmänheten och andra strategiska aspekter som rör organisation och utförande av politiskt kampanjarbete.

 • Marknadsföringsteknik

  De kommunikationsstrategier som är avsedda att övertyga eller uppmuntra en publik och de olika medier som används för att uppnå detta mål.

Färdigheter

 • Ge råd om PR

  Ge råd till företag eller offentliga organisationer om förvaltning av och strategier för PR för att säkerställa effektiv kommunikation med målpubliken och korrekt överföring av information.

 • Hantera relationer med kollegor

  Hantera relationer med kollegor för att säkerställa en gemensam uppfattning om arbetsrelaterade frågor och komma överens om nödvändiga kompromisser som kan behöva nås mellan parter. Förhandla om kompromisser mellan parter för att se till att det övergripande arbetet fortskrider på ett effektivt sätt och i riktning mot målen.

 • Utveckla mediestrategi

  Skapa en strategi för den typ av innehåll som ska levereras till målgrupperna och vilka medier som ska användas, med beaktande av aktuell målgrupp och de medier som kommer att användas för att leverera innehållet.

 • Ge råd om image

  Ge råd till en klient, till exempel en politiker, artist eller annan offentlig person, om hur hen kan presentera sig på ett sätt som vinner allmänhetens eller målgruppens gillande.

 • Ge politiker råd om valordningar

  Ge råd till politiker före och under val om kampanjförfaranden och om politikerns offentliga presentation och åtgärder som kan påverka valet positivt.

 • Analysera valordningar

  Analysera valordningar och kampanjer för att övervaka allmänhetens valbeteende, fastställa hur valkampanjen kan förbättras för politiker och prognostisera valresultaten.

Source: Sisyphus ODB