Yrke kampanjarbetare

Kampanjarbetare främjar eller hindrar sociala, politiska, ekonomiska eller miljömässiga förändringar genom att använda olika strategier såsom undersökningar, press eller offentliga kampanjer.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Färdigheter

 • Organisera anhängare

  Samordna och hantera relationer med nätverk av anhängare.

 • Vägleda andra

  Leda, stödja, utbilda och motivera en grupp människor i syfte att nå ett gemensamt mål.

 • Tänka strategiskt

  Tillämpa generering och effektiv tillämpning av företagsinsikter och eventuella möjligheter för att få konkurrensfördelar på lång sikt.

 • Utforma kampanjåtgärder

  Göra muntliga eller skriftliga insatser för att uppnå ett visst mål.

 • Använda kommunikationstekniker

  Använda kommunikationstekniker som möjliggör samtalspartners att bättre förstå varandra och kommunicera korrekt vid överföring av meddelanden.

Source: Sisyphus ODB