Yrke kaplan

Kaplaner utför religiös verksamhet inom sekulära institutioner. De tillhandahåller rådgivning och ger andligt och emotionellt stöd till personer inom respektive institution samt samarbetar med präster eller andra religiösa tjänstemän för att stödja religiös verksamhet i samhället.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Metoder för psykologisk rådgivning

  Olika former av psykologisk rådgivning, utbildning och handledning för personer i alla åldrar, grupper och organisationer med beaktande för medicinska aspekter.

Färdigheter

 • Iaktta tystnadsplikt

  Följa de regler som fastställer att information inte får lämnas ut utom till en annan behörig person.

 • Tillhandahålla välgörenhetstjänster

  Tillhandahålla tjänster för välgörande ändamål eller genomföra fristående verksamhet med anknytning till välgörenhet, exempelvis att förse personer med mat och husrum, samla in pengar till välgörande ändamål, skapa stöd för välgörenhet och andra liknande tjänster.

 • Främja religiös verksamhet

  Främja evenemang, närvaro vid religiösa tjänster och ceremonier samt deltagande i religiösa traditioner och festligheter inom en samhällsgrupp för att stärka den roll som religion spelar i gruppen.

 • Ge andlig vägledning

  Hjälpa individer och grupper att söka vägledning i sina religiösa övertygelser, eller stödja deras andliga erfarenhet, så att bekräftas i och kan känna trygghet i sin tro.

 • Förstärka positivt beteende

  Stärka människors positiva beteende i samband med rehabilitering och rådgivning, för att se till att personen vidtar de åtgärder som krävs för att uppnå positiva resultat på ett positivt sätt och fortsätter att känna sig motiverad att anstränga sig och nå målen.

 • Visa empati

  Visa empati för att förebygga alla former av symboliskt våld och isolering och för att se till att hänsyn tas till alla. Detta ska omfatta en förmåga att förstå olika verbala och icke-verbala budskap och känslor.

 • Svara på frågor

  Besvara frågor och förfrågningar om information från andra organisationer och allmänheten.

 • Utföra religiösa ceremonier

  Utföra rituella handlingar och tillämpa traditionella religiösa texter vid ceremonier, såsom begravning, konfirmation, dop, födelse och andra religiösa ceremonier.

 • Tolka religiösa texter

  Tolka innehåll och budskap i religiösa texter för att utvecklas andligt och hjälpa andra i deras andliga utveckling, använda lämpliga utdrag och budskap i samband med gudstjänster och ceremonier eller för teologiskt lärande.

 • Tillhandahålla social rådgivning

  Hjälpa och vägleda användare av sociala tjänster att lösa personliga, sociala eller psykiska problem och svårigheter.

Source: Sisyphus ODB