Yrke kartograf

Kartografer upprättar kartor genom att kombinera olika vetenskapliga uppgifter beroende på syftet med kartan (t.ex. topografiska eller politiska kartor eller stadskartor). De kombinerar tolkningen av matematiska beräkningar och mätningar med estetik och visuell avbildning av området för framtagande av kartor. De kan även arbeta med utveckling och förbättring av geografiska informationssystem och kan bedriva vetenskaplig forskning inom kartografi.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Kartografi

  Vetenskap som omfattar tolkning av element som beskrivs i kartor, dess relaterade mått och tekniska specifikationer. 

 • Topografi

  En grafisk framställning av en plats eller en region på en karta som visar deras relativa positioner och upphöjningar.

 • Geografi

  Den vetenskapliga disciplin som behandlar studien av jordens markområden, fenomen, egenskaper och invånare. Syftet med detta fält är att förstå jordens naturliga och framkallade komplexitet.

 • Geomatik

  Den vetenskapliga disciplin som avser insamling, lagring och bearbetning av geografisk information.

 • Matematik

  Matematik är studiet av ämnen som kvantitet, struktur, utrymme och förändring. Det inbegriper identifiering av mönster och utarbetande av nya hypoteser utifrån dessa mönster. Matematiker strävar efter att bevisa att dessa hypoteser är korrekta eller felaktiga. Det finns många områden inom matematik, varav vissa används i stor utsträckning vid praktiska tillämpningar.

 • Geografiska informationssystem

  Verktygen inom geografisk kartläggning och positionering, bland annat GPS (globala positioneringssystem), GIS (geografiska informationssystem) och RS (fjärranalys).

Färdigheter

 • Utföra analytiska matematiska beräkningar

  Tillämpa matematiska metoder och använda beräkningsteknik för att utföra analyser och finna lösningar på specifika problem.

 • öka användarvänligheten

  Forskning och testa nya metoder för att göra en produkt såsom en webbplats eller en karta lättare att använda och förstå.

 • Samla in kartläggningsdata

  Samla in och arkivera kartläggningsresurser och kartläggningsdata.

 • Utarbeta rapporter för geografiska informationssystem

  Använda relevanta geografiska informationssystem för att utarbeta rapporter och kartor som bygger på geospatial information med hjälp av GIS-program.

 • Tillämpa digital kartläggning

  Göra kartor genom att formatera sammanställda data till en virtuell bild som ger en exakt bild av ett visst område.

 • Arbeta med geomatik

  Kunna använda geomatik som inkluderar GPS (globalt positioneringssystem), GIS (geografiska informationssystem) och RS (fjärranalys) i det dagliga arbetet.

 • Sammanställa data från geografiska informationssystem

  Samla och organisera GIS-data från källor så som databaser och kartor.

 • Skriva förklarande text

  Skriva utkast till förklarande texter, tabeller eller förteckningar över symboler för att göra produkter såsom kartor och diagram mer tillgängliga för användarna.

 • Utarbeta tematiska kartor

  Använda olika metoder, t.ex. koropletkartor och dasymetriska kartor, för att med hjälp av programvara utarbeta tematiska kartor som bygger på geospatial information.

 • Använda geografiska informationssystem

  Arbete med datasystem som t.ex. geografiska informationssystem (GIS).

Source: Sisyphus ODB