Yrke kassaledare, butik

Kassaledare i butiker utövar tillsyn över kassapersonal i varuhus och andra stora affärer.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Färdigheter

 • Administrera budgetar

  Planera, granska och rapportera om budgeten.

 • övervaka tillhandahållande av tjänster

  Se till att alla anställda tillhandahåller kundservice av hög kvalitet och i enlighet med företagets policy.

 • Hantera stöldskydd

  Arbeta stöld- och rånförebyggande, hantera övervakningsutrustning och vidta säkerhetsåtgärder vid behov.

 • Upprätta balansräkning

  Upprätta en balansräkning med en översikt över organisationens aktuella ekonomiska ställning. Ta hänsyn till intäkter och kostnader; anläggningstillgångar såsom byggnader och mark; immateriella tillgångar såsom varumärken och patent.

 • Ta fram rapporter över finansstatistik

  Ta fram ekonomiska och statistiska rapporter på grundval av insamlade uppgifter som ska läggas fram för en organisations förvaltningsorgan.

 • Använda it-system för kommersiella syften

  Förmedla och kommunicera data och fatta affärsbeslut med hjälp av interna och externa it-system där så är lämpligt.

 • Utbilda anställda

  Leda och vägleda anställda genom en process där de får lära sig den kompetens som behövs för det prospektiva jobbet. Organisera verksamhet som syftar till att introducera arbetet och systemen eller förbättra individers och gruppers prestationer i organisatoriska sammanhang.

 • Rekrytera medarbetare

  Anställa nya medarbetare genom att fastställa yrkesrollen, annonsera, göra intervjuer och välja ut personal i enlighet med företagets policy och lagstiftningen.

 • Hitta lösningar på problem

  Lösa problem som uppstår vid planering, prioritering, organisering, ledning/främjande och prestandabedömning. Använda systematiska processer för insamling, analys och sammanställning av information för att utvärdera nuvarande praxis och skapa nya överenskommelser om praxis.

 • Ha kontroll över utgifter

  Övervaka och upprätthålla effektiva kostnadskontroller vad gäller effektivitet, avfall, övertid och personal. Bedöma övertalighet samt sträva efter effektivitet och produktivitet.

 • övervaka butikens öppning och stängning

  Övervaka förfarandena för öppnings- och stängningstider, t.ex. städning, lagerhantering, säkring av värdefulla föremål osv.

 • Ta fram schema för avdelningens personal

  Leda personalen genom raster och luncher; schemalägga arbetet utifrån de arbetstimmar som avdelningen har tilldelats.

 • Sköta en kassa

  Räkna kontanterna, stänga kassan i slutet av skiftet, ta emot betalningar och bearbeta betalningsuppgifter och använda skanningsutrustning.

 • Leda anställda

  Hantera anställda och underordnade, som arbetar i grupp eller enskilt, för att maximera deras resultat och insatser. Planera deras arbete och verksamhet, ge instruktioner, motivera och leda arbetstagarna så att de når företagets mål. Övervaka och mäta hur en anställd tar sitt ansvar och hur väl detta utförs. Identifiera områden som kan förbättras och lägga fram förslag för att uppnå detta. Leda en grupp människor att uppnå målen och upprätthålla en effektiv arbetsrelation bland personalen.

 • Sköta en verksamhet på ett omsorgsfullt sätt

  Detaljerad och grundlig behandling av transaktioner, efterlevnad av regler och tillsyn över anställda, säkerställande av en smidig drift av den dagliga verksamheten.

 • Handlägga betalningar

  Ta emot betalningar, till exempel som kontanter eller via kreditkort och betalkort. Hantera ersättningar vid returer eller hantera kuponger och marknadsföringsinstrument såsom bonuskort eller medlemskort. Iaktta säkerhet och skydd av personuppgifter.

 • Upprätta transaktionsrapporter

  Upprätta regelbundna rapporter om de transaktioner som genomförs via kassaapparater.

 • övervaka extrapriser

  Se till att extrapriser förs in i registret på det sätt som de bör.

 • Tillhandahålla uppföljningstjänster åt kunder

  Registrera, följa upp, lösa och svara på kundernas förfrågningar och klagomål samt tillhandahålla eftermarknadstjänster.

 • Följa företagets policy

  Tillämpa de principer och regler som styr en organisations verksamhet och processer.

Source: Sisyphus ODB