Yrke kemikalieblandare

Kemikalieblandare hanterar och utför underhåll på blandningstankar och blandare för att framställa kemiska produkter ur råvaror och se till att slutprodukterna följer specifikationerna för tillverkningspartier.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Matematik

  Matematik är studiet av ämnen som kvantitet, struktur, utrymme och förändring. Det inbegriper identifiering av mönster och utarbetande av nya hypoteser utifrån dessa mönster. Matematiker strävar efter att bevisa att dessa hypoteser är korrekta eller felaktiga. Det finns många områden inom matematik, varav vissa används i stor utsträckning vid praktiska tillämpningar.

Färdigheter

 • Underhålla kemiska blandare

  Sköta den utrustning och de blandare som används vid blandning av kemiska ämnen för framställning av produkter för rengöring, blekning eller behandling av mattor eller andra textilier.

 • Avskilja råmaterial

  Avskilja råmaterial i partier för vidare bearbetning.

 • Föra register med information om satser

  Upprätta rapporter om historiken av tillverkade satser med beaktande av rådata, test som utförts och överensstämmelse med god tillverkningssed för varje produktsats.

 • Kommunicera med andra avdelningar om testresultat

  Kommunicera med relevanta avdelningar om testrelaterad information, t.ex. provningsscheman, provningsstatistik och provningsresultat.

 • Fylla blandningstank

  Fylla blandningstanken med kemiska ingredienser samt även vattnet genom ventilerna till det angivna märket på tankväggen.

 • Flytta kemikalier

  Överföra den kemiska blandningen från blandningstanken till förvaringstanken genom att vrida på ventilerna.

 • Mäta viskositet hos kemiska substanser

  Mäta de blandade ingrediensernas viskositet genom att använda en viskosimeter.

 • Optimera parametrar för tillverkningsprocesser

  Optimera och upprätthålla produktionsprocessens parametrar såsom flöde, temperatur eller tryck.

 • Förbereda kemiska ingredienser

  Förbereda ingredienserna enligt formeln genom att mäta och vikta de kemiska ingredienserna såsom lut, lösningsmedel, emulsioner och peroxid.

 • Kontrollera kvaliteten på råvaror

  Kontrollera kvaliteten på basmaterial som används för framställning av halvfabrikat och färdiga varor genom att bedöma materialets egenskaper och vid behov välja ut prover för analys.

 • Ta emot råvaruleveranser

  Hantera mottagandet av råvaror. Ta emot råmaterial från leverantörerna. Kontrollera kvalitet och noggrannhet och förflytta varorna till lagret. Se till att råvarorna förvaras på rätt sätt till dess att produktionsavdelningen får användning för dem.

Source: Sisyphus ODB