Yrke kemisk provare

Kemiska provare ansvarar för snabb analys av stålprovbitar från metalltillverkningen på plats för att i tid korrigera den flytande metallens kemiska sammansättning.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Kemiska processer

  De relevanta kemiska processer som används vid tillverkning, till exempel rening, separation, emulgation och spridningsbehandling.

 • Kvalitetsstandarder

  De nationella och internationella kraven, specifikationerna och riktlinjerna för att säkerställa att produkter, tjänster och processer är av god kvalitet och ändamålsenliga.

Färdigheter

 • Utföra kemiska tester på oädla metaller

  Utföra undersökningar och tester av alla typer av metaller för att säkerställa hög kvalitet och kemisk beständighet.

 • Hantera kemiska reaktanter

  Ansvara för hantering, tillsättning och bortskaffande av kemiska reagenser som används för att avskilja produkter från råvaror.

 • Säkerställa allmänhetens säkerhet

  Genomföra relevanta förfaranden, strategier och använda lämplig utrustning för att främja lokal eller nationell säkerhetsverksamhet för skydd av data, personer, institutioner och egendom.

 • övervaka kvalitetsstandarder för tillverkning

  Övervaka kvalitetsnormer inom tillverknings- och slutbehandlingsprocessen.

 • Rapportera om resultat för brunnar

  Dokumentera och dela resultat för brunnar på ett transparent sätt, förmedla resultatet till affärspartner, revisorer, samarbetsteam och den interna ledningen.

 • Hantera kemikalier

  Hantera kemikalier på ett säkert sätt, använda dem effektivt och se till att inga skador drabbar miljön.

 • Arbeta säkert med kemikalier

  Vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att lagra, använda och bortskaffa kemiska produkter.

 • Utarbeta tekniska rapporter

  Utarbeta tekniska rapporter som beskriver resultat och processer för vetenskaplig eller teknisk forskning eller bedömer dess framsteg. Dessa rapporter hjälper forskare att hålla sig à jour med de senaste rönen.

 • Arbeta i metallframställningsteam

  Kunna arbeta säkert inom en metallframställningsteam där var och en fyller en roll men alla sätter den totala effektiviteten framför individuell vikt.

Source: Sisyphus ODB