Yrke kemist, kosmetik

Kemister (kosmetik) utarbetar formler för att skapa och testa nya kosmetiska produkter och förbättra befintliga kosmetiska produkter, t.ex. parfymer, läppstift, vattentåliga lotioner och makeup, hårfärger, tvålar och rengöringsmedel med särskilda egenskaper, topiska läkemedel eller kosttillskott.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Analytisk kemi

  Instrument och metoder som används för att skilja åt, identifiera och kvantifiera materia – de kemiska komponenterna i naturliga och konstgjorda material och lösningar.

 • Laboratorietekniker

  Tekniker som används inom olika naturvetenskapliga områden för att få fram experimentella data, exempelvis gravimetrisk analys, gaskromatografi och elektroniska eller termiska metoder.

 • Ingredienser i kosmetika

  Diverse källor för sammansättning av kosmetiska produkter från krossade insekter till rost.

 • Vetenskapliga forskningsmetoder

  Den teoretiska metod som används för vetenskaplig forskning som omfattar bakgrundsforskning, utarbetande av en hypotes, testning, analys av data och avslutning av resultaten.

 • God tillverkningssed

  Lagstadgade krav och goda tillverkningsseder (GMP) som tillämpas inom den berörda tillverkningssektorn.

Färdigheter

 • Undersöka produktionsprover

  Undersöka produktionsprover visuellt eller manuellt för att kontrollera egenskaper som klarhet, renhet, konsistens, fukt och textur.

 • Göra felsökning i kosmetikaformler

  Göra felsökningar avseende instabila formler, hantera problem för att säkerställa stabilitet och hög kvalitet hos den färdiga produkten samt överensstämmelse med specifikationerna.

 • Testa skönhetsprodukter

  Testa produkter som hudkräm, kosmetika och andra skönhetsprodukter i syfte att bedöma deras effektivitet och formlernas överensstämmelse.

 • Formulera kosmetika

  Formulera och utforma komplexa kosmetiska produkter från koncept till slutprodukt.

 • Kalibrera laboratorieutrustning

  Kalibrera laboratorieutrustning genom att jämföra mätningar: en med känt värde eller känd precision utförd med ett tillförlitligt instrument och den andra med annat laboratorieinstrument. Utföra mätningarna på ett så likartat sätt som möjligt.

 • Rapportera analysresultat

  Utarbeta forskningsdokument eller ge presentationer för att rapportera resultaten av ett genomfört forsknings- och analysprojekt, med angivande av de analysförfaranden och analysmetoder som lett fram till resultaten samt potentiella tolkningar av resultaten.

 • Utföra kemiska experiment

  Utföra kemiska experiment för att testa olika produkter och ämnen för att dra slutsatser om produktens bärkraft och reproducerbarhet.

 • Rekommendera produktförbättringar

  Rekommenderade ändringar av produkter och processförbättringar.

 • Följa standardförfaranden

  Följa standardförfarandena.

 • Följa lagstadgade krav för kosmetika

  Se till att de lagstadgade krav som tillämpas på kroppsvårdsprodukter, t.ex. kosmetika, parfymer och toalettartiklar, efterlevs.

Source: Sisyphus ODB