Yrke kinesiolog

Kinesiologer undersöker och forskar i kroppens rörelse, dess muskler och delar. De analyserar och använder vetenskapliga data och metoder för att förbättra kroppsrörelser, oftast hos människor, genom sina kunskaper inom områden såsom fysiologi, kinetik, neurologi och biologi. De känner igen effekter som vissa faktorer, såsom fysisk form, har på rörelser och utarbetar lösningar för att förbättra den övergripande mekaniken och rörligheten.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Biologi

  Vävnader, celler och funktioner hos växt- och djurorganismer, deras ömsesidiga beroende och den växelverkan som äger rum mellan dem och med miljön.

 • Näringslära

  Vetenskap om de olika ämnena och näringsämnena (protein, kolhydrater, tanniner, antocyaner, vitaminer och mineraler) samt deras samspel i livsmedel.

 • Kinesiologi

  Studier av människors rörelser, prestation och funktion, vetenskaperna inom biomekanik, anatomi, fysiologi och neurovetenskap.

 • Människans anatomi

  Den dynamiska relationen mellan mänsklig struktur och funktion och muskoskeletala-, kardiovaskulära, andnings-, matsmältnings-, endokrina, urin-, reproduktions-, integument- och nervsystem; normal och förändrad anatomi och fysiologi under människans hela livslängd.

 • Vetenskaplig modellering

  Vetenskaplig verksamhet som består i att välja de relevanta aspekterna av en situation och som syftar till att representera fysiska processer, empiriska ändamål och fenomen för att möjliggöra bättre förståelse, visualisering eller kvantifiering, och för att möjliggöra simulering som visar hur detta specifika ämne skulle fungera under givna omständigheter.

 • Biomekanik

  Användning av mekaniska metoder för att förstå biologiska organismers funktion och struktur.

 • Kinantropometri

  Den studie som kopplar människans anatomi till rörelse genom undersökning av faktorer såsom kroppsstorlek, -form och -sammansättning. Denna tillämpning av biologiska data visar hur rörligheten påverkas.

 • Människans fysiologi

  Vetenskapen om de mänskliga organen, deras samspel och mekanismer.

 • Vetenskapliga forskningsmetoder

  Den teoretiska metod som används för vetenskaplig forskning som omfattar bakgrundsforskning, utarbetande av en hypotes, testning, analys av data och avslutning av resultaten.

 • Kinetik

  Studiet av rörelser och deras orsaker.

 • Neurologi

  Neurologi är en medicinsk specialitet som beskrivs i direktiv 2005/36/EG.

Färdigheter

 • Tillämpa säkerhetsrutiner i laboratoriet

  Se till att laboratorieutrustning används på ett säkert sätt och hanteringen av prov och provexemplar är korrekt. Arbeta för att säkerställa forskningsresultatens giltighet.

 • Kalibrera laboratorieutrustning

  Kalibrera laboratorieutrustning genom att jämföra mätningar: en med känt värde eller känd precision utförd med ett tillförlitligt instrument och den andra med annat laboratorieinstrument. Utföra mätningarna på ett så likartat sätt som möjligt.

 • Utföra vetenskaplig forskning

  Erhålla, korrigera eller förbättra kunskaper om fenomen genom att använda vetenskapliga metoder och tekniker utifrån empiriska eller mätbara iakttagelser.

 • Utföra laboratorietester

  Utföra test i ett laboratorium för att ta fram tillförlitliga och exakta uppgifter till stöd för vetenskaplig forskning och produktprovning.

 • Samla in data från experiment

  Samla in data som härrör från tillämpningen av vetenskapliga metoder såsom testmetoder, experimentell utformning eller mätningar.

 • Underhålla laboratorieutrustning

  Rena laboratorieartiklar av glas och annan utrustning efter användning samt leta efter skador eller korrosion för att säkerställa att de fungerar som de ska.

 • Tillämpa vetenskapliga metoder

  Tillämpa vetenskapliga metoder och tekniker för att undersöka fenomen genom att erhålla nya kunskaper eller korrigera och integrera tidigare kunskaper.

Source: Sisyphus ODB