Yrke klövvårdare

Klövvårdare är specialister på klövvård för boskap i enlighet med lagstadgade krav från behörig nationell myndighet.  

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Färdigheter

 • Utföra det som ska göras efter verkning

  Diskutera och enas om en skötselplan (skriftligt eller muntligt), som kan innehålla information om arbetsbörda, miljöförhållanden, utrustning och receptfria aktuella tillämpningar.

 • Hantera biosäkerhet hos djur

  Planera och tillämpa lämpliga biosäkerhetsåtgärder för att förhindra överföring av sjukdomar och säkerställa effektiv biosäkerhet. Upprätthålla och följa biosäkerhetsrutiner och infektionskontroller vid arbete med djur, bland annat genom att känna igen potentiella hälsoproblem och vidta lämpliga åtgärder, informera om rutiner för hygienkontroll och biosäkerhet samt rapportera till andra.

 • Bedöma miljöns påverkan på nötkreaturs fötter

  Bedöma miljön och hur den kan påverka nötkreaturens fothälsa. Miljöfaktorerna omfattar foder, boende och exponering för miljön.

 • Verka nötkreaturs klövar

  Verka nötkreaturs klövar för att upprätthålla klövhälsan, djurets välbefinnande och produktivitet med beaktande av säkra arbetsmetoder för sig själv och djuret.

 • Använda verktyg för att verka klövar

  Val och användning av lämpliga verktyg och lämplig utrustning för verkning av nötkreaturs klövar.

 • Hantera djurhygien

  Planera och använda lämpliga hygienåtgärder för att förebygga överföring av sjukdomar och säkerställa en effektiv allmän hygien. Upprätthålla och följa hygienrutiner och hygienföreskrifter vid arbete med djur, meddela hygienkontroller och protokoll till andra. Hantera säkert bortskaffande av avfall i enlighet med destinations- och lokala bestämmelser.

 • Bedöma nötkreaturs fötter och deras behov av vård

  Inspektera foten och klöven för tecken på skada, slitage eller defekter. Besluta om hur nötkreaturen ska skötas för att säkerställa deras hälsa och välmående.

 • Kontrollera djurs rörelser

  Styra, kontrollera eller begränsa en del av rörelser hos ett djur eller en grupp av djur.

Source: Sisyphus ODB