Yrke klubbvärd

Klubbvärdar/-värdinnor hälsar kunderna välkomna till klubbar. De ser till att kunderna är väl omhändertagna och nöjda.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Färdigheter

 • Hjälpa VIP-gäster

  Hjälpa VIP-gäster med personliga beställningar och förfrågningar.

 • Upprätthålla kundrelationer

  Bygga varaktiga och meningsfulla relationer med kunder för att säkerställa nöjdhet och lojalitet genom att ge korrekt och vänlig rådgivning och support, leverera högkvalitativa produkter och tjänster samt erbjuda information och service efter försäljning.

 • Hantera klagomål från kunder

  Administrera klagomål och negativ återkoppling från kunder i syfte att hantera problem och, i tillämpliga fall, tillhandahålla snabb återupptagning av servicen.

 • Upprätthålla förbudet att sälja alkohol till minderåriga

  Säkerställa efterlevnad av statliga bestämmelser om försäljning av alkohol till minderåriga.

 • Hantera veterinärmedicinska akutsituationer

  Hantera oförutsedda händelser som rör djur och omständigheter som kräver brådskande åtgärder på lämpligt sätt.

 • övervaka åtkomst för gäster

  Övervaka åtkomst för gäster samt se till att gästernas behov tillgodoses och att säkerheten upprätthålls i alla situationer.

 • Välkomna gäster

  Välkomna gäster på ett vänligt sätt till en viss plats.

 • Hantera aggressivt beteende

  Ha förmåga att snabbt reagera på negativa beteenden på ett professionellt sätt genom att vidta lämpliga och rättsliga åtgärder för att förhindra vidare aggressivitet, t.ex. muntliga varningar, lovligt bortförande från lokalerna eller gripa personen i fråga. Rapportera uppgifter om negativt beteende i enlighet med organisationens rutiner.

 • Hjälpa till vid gästers avresa

  Hjälpa gäster vid avresa, ta emot återkoppling om kundnöjdhet och hälsa gästerna välkomna tillbaka.

 • Hjälpa kunder

  Ge stöd och råd till kunder när de fattar inköpsbeslut genom att ta reda på deras behov; välja ut lämpliga tjänster och produkter åt dem och svara artigt på frågor om produkter och tjänster.

 • Ta hand om kundservice

  Behålla den högsta möjliga nivån av kundtjänst och se till att kundtjänsten alltid fullgörs på ett professionellt sätt. Hjälpa kunder eller deltagare att känna sig bekväma och tillgodose specialkrav.

Source: Sisyphus ODB