Yrke kompositör

Kompositörer skapar nya musikverk i olika stilar. De skriver ned den skapade musiken med hjälp av nottecken. Tonsättare kan arbeta självständigt eller i en grupp eller ensemble. Många skapar musik för film, tv, spel eller live-uppträdanden.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Färdigheter

 • Färdigställa notmaterial

  Samarbeta med kolleger, som t.ex. Kopister eller kompositörer, för att färdigställa notmaterial.

 • Utarbeta orkesterskisser

  Utarbeta detaljer för orkesterskisser, t.ex. lägga till extra sångpartier till partitur.

 • Transponera musik

  Transponera musik till en annan tonart samtidigt som den ursprungliga tonstrukturen bibehålls.

 • Skriva noter

  Skriva noter för orkestrar, ensembler eller enskilda instrumentalister, med användning av musikteori och musikhistoria. Tillämpa instrument- och röstfärdigheter.

 • Utveckla musikidéer

  Utforska och utveckla musikaliska koncept utifrån bland annat fantasi eller miljöljud.

 • Skriva ner musikaliska idéer med noter

  Transkribera/översätta musikaliska idéer till musiknoter med hjälp av instrument, penna och papper eller datorer.

 • Skapa musikaliska strukturer

  Tillämpa olika aspekter av musikteori för att skapa musikaliska och tonala strukturer som harmonier och melodier.

 • Välja ut stycken till en komposition

  Fastställa och tilldela element för att bilda ett musikverk. Definiera melodier, instrumentella delar, harmonier, tonbalanser och tidsangivelser.

 • Skapa musikformer

  Skapa originalmusikformer eller skriva inom befintliga musikformer som operor eller symfonier.

 • Studera musik

  Studera musikstycken i original för att bekanta sig med musikteori och musikhistoria.

 • Skriva om musik

  Skriva om originalpartiturer för andra musikgenrer och -stilar; ändra musikens rytm, harmoni, tempo eller instrumentering.

 • Läsa noter

  Läsa noter under repetition och konsert.

 • Bedöma musikaliska idéer

  Experimentera med olika ljudkällor, använda syntetisatorer och datorprogram, permanent utforska och utvärdera musikaliska idéer och koncept.

Source: Sisyphus ODB