Yrke kompositör

Kompositörer skapar nya musikverk i olika stilar. De skriver ned den skapade musiken med hjälp av nottecken. Tonsättare kan arbeta självständigt eller i en grupp eller ensemble. Många skapar musik för film, tv, spel eller live-uppträdanden.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Färdigheter

 • Färdigställa notmaterial

  Samarbeta med kolleger, som t.ex. Kopister eller kompositörer, för att färdigställa notmaterial.

 • Utarbeta orkesterskisser

  Utarbeta detaljer för orkesterskisser, t.ex. lägga till extra sångpartier till partitur.

 • Transponera musik

  Transponera musik till en annan tonart samtidigt som den ursprungliga tonstrukturen bibehålls.

 • Skriva noter

  Skriva noter för orkestrar, ensembler eller enskilda instrumentalister, med användning av musikteori och musikhistoria. Tillämpa instrument- och röstfärdigheter.

 • Utveckla musikidéer

  Utforska och utveckla musikaliska koncept utifrån bland annat fantasi eller miljöljud.

 • Skriva ner musikaliska idéer med noter

  Transkribera/översätta musikaliska idéer till musiknoter med hjälp av instrument, penna och papper eller datorer.

 • Skapa musikaliska strukturer

  Tillämpa olika aspekter av musikteori för att skapa musikaliska och tonala strukturer som harmonier och melodier.

 • Välja ut stycken till en komposition

  Fastställa och tilldela element för att bilda ett musikverk. Definiera melodier, instrumentella delar, harmonier, tonbalanser och tidsangivelser.

 • Skapa musikformer

  Skapa originalmusikformer eller skriva inom befintliga musikformer som operor eller symfonier.

 • Studera musik

  Studera musikstycken i original för att bekanta sig med musikteori och musikhistoria.

 • Skriva om musik

  Skriva om originalpartiturer för andra musikgenrer och -stilar; ändra musikens rytm, harmoni, tempo eller instrumentering.

 • Läsa noter

  Läsa noter under repetition och konsert.

 • Bedöma musikaliska idéer

  Experimentera med olika ljudkällor, använda syntetisatorer och datorprogram, permanent utforska och utvärdera musikaliska idéer och koncept.

Source: Sisyphus ODB