Yrke konceptkonstnär

Konceptkonstnärer kan välja valfritt material som ett konstnärligt verktyg eller material för att uttrycka ett kreativt koncept som presenteras som en konstupplevelse för publiken. Deras verk, som ingår i de sköna konsterna, kan vara tvådimensionella (teckning, målning, collage), tredimensionella (skulptur, installation) eller fyrdimensionella (rörliga bilder, performance).

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Arbetslagstiftning

  Lagstiftning på nationell eller internationell nivå som reglerar arbetsvillkor på olika områden mellan parterna på arbetsmarknaden såsom regeringen, arbetstagare, arbetsgivare och fackföreningar.

 • Immaterialrätt

  Förordningar som reglerar rättigheterna som skyddar immateriella produkter från olagliga överträdelser.

 • Konsthistoria

  Konstens och konstnärernas historia, den konstnärliga utvecklingen under århundradenas lopp och dess nutida utveckling.

Färdigheter

 • övervaka konstscenens utveckling

  Övervaka konstnärliga evenemang, trender och annan utveckling. Läsa nya konstpublikationer för att utveckla idéer och hålla kontakt med relevant konstverksamhet.

 • Anpassa konstnärliga planer till platsen

  Anpassa planerna till andra platser med avseende på det konstnärliga konceptet.

 • Upprätthålla en portfolio

  Upprätthålla portfolior med konstnärliga arbeten för att visa stilar, intressen, förmågor och resultat.

 • Studera konsttekniker

  Studera olika konsttekniker och lära sig hur man använder dem i konkreta konstprojekt.

 • Diskutera konst

  Presentera och diskutera arten och innehållet av utförda eller blivande konstverk med en publik, reklamformgivare, katalogredaktörer, journalister och andra intressegrupper.

 • Samla referensmaterial för konst

  Samla in prover av de material som du förväntar dig att använda i skapandeprocessen, särskilt om det önskade konstverket kräver medverkan av kvalificerad arbetskraft eller specifika produktionsprocesser.

 • Tydliggöra konstnärliga processer

  Förklara det konstnärliga skapandet som en intellektuell och/eller känslomässig process som är en del av en kulturell miljö och som ett värdefullt utövande av individuell utveckling.

 • Kontextualisera konstnärligt arbete

  Identifiera influenser och kontextualisera ditt arbete inom en särskild tendens som kan vara av konstnärlig, estetisk eller filosofisk natur. Analysera utvecklingen av konstnärliga tendenser, konsultera experter på området, närvara vid evenemang, etc.

 • Skapa konstverk

  Hugga, forma, passa in, sammanfoga, gjuta eller på annat sätt manipulera material i syfte att skapa ett visst konstverk, eller använda tekniska metoder som inte behärskas av konstnärer eller används av experter.

 • Utveckla en ram för konstnärlig research

  Utveckla en ram för utredning av konstnärliga frågor.

 • Utforma konstnärliga strategier

  Definiera din konstnärliga strategi genom att analysera din tidigare verksamhet och sakkunskap, identifiera komponenterna i din kreativa särprägel och beskriva din konstnärliga vision utifrån dessa slutsatser.

 • Välja konstnärsmaterial för att skapa konstverk

  Välja konstnärsmaterial utifrån hållfasthet, färg, textur, balans, vikt, storlek och andra egenskaper som kan garantera att konstverket är genomförbart med avseende på den förväntade formen, färgen osv., även om resultatet kan avvika från dem. Man kan använda konstnärsmaterial såsom färg, bläck, akvarellfärger, kol, olja eller programvara samt även avfall, levande produkter (frukt osv.) och alla andra material beroende på det kreativa projektet.

Source: Sisyphus ODB