Yrke konsthanterare

Konsthanterare är utbildade specialister som arbetar direkt med föremål i museer och konstgallerier. De arbetar i samordning med bland annat utställningskuratorer, samlingsförvaltare, konserveringsspecialister och kuratorer för att garantera säker hantering och skötsel av föremålen. De ansvarar ofta för in- och uppackning av konstverk, installation och nedtagning av konstverk på utställningar och flytt av konstverk i museer och lagringsutrymmen.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Färdigheter

 • Ge råd om konsthantering

  Ge råd till och instruera andra museianställda och tekniker om hur man kan hantera, flytta, lagra och presentera artefakter i enlighet med deras fysiska egenskaper.

 • Hantera konst

  Arbeta direkt med föremål i museer och konstgallerier i samarbete med andra museianställda i syfte att säkerställa att konstverk hanteras, förpackas, förvaras och tas om hand på ett säkert sätt.

 • övervaka flyttning av museiföremål

  Övervaka alla förflyttningar av museiföremål och se till att de omgärdas av säkerhet.

 • Bedöma föremåls skick

  Arbeta tillsammans med insamlingsledare eller konservator för att bedöma och dokumentera ett museiföremåls tillstånd för ett lån eller en utställning.

 • Se till att utställningsmiljön är säker

  Se till att utställningsmiljön är säker och att föremål skyddas av lämpliga säkerhetsanordningar.

 • Dela ut post och brev

  Distribuera brevväxling, tidningar, paket och privata meddelanden till kunder.

Source: Sisyphus ODB