Yrke konstnär, keramik

Konstnärer (keramik) har ingående kunskaper om material och relevant sakkunskap för utveckling av sina egna uttrycksmetoder och personliga projekt genom keramik. Deras verk kan bestå av skulpturer av keramiskt material, smycken, bordsporslin och kökskärl för kommersiellt eller hemmabruk, gåvoföremål, trädgårdskeramik, vägg- och golvplattor.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Immaterialrätt

  Förordningar som reglerar rättigheterna som skyddar immateriella produkter från olagliga överträdelser.

 • Konsthistoria

  Konstens och konstnärernas historia, den konstnärliga utvecklingen under århundradenas lopp och dess nutida utveckling.

 • Typer av keramikmaterial

  Typer av lera och gyttja och deras utseende, egenskaper, materialets beteende vid brand, etc.

 • Arbetslagstiftning

  Lagstiftning på nationell eller internationell nivå som reglerar arbetsvillkor på olika områden mellan parterna på arbetsmarknaden såsom regeringen, arbetstagare, arbetsgivare och fackföreningar.

Färdigheter

 • Använda en keramikugn

  Hantera temperaturen i en ugn för att uppnå de förväntade resultaten beroende på typ av lera, såsom oglaserat stengods eller porslin. Hantera sintringsmaterial och emaljfärger.

 • Skapa konstverk

  Hugga, forma, passa in, sammanfoga, gjuta eller på annat sätt manipulera material i syfte att skapa ett visst konstverk, eller använda tekniska metoder som inte behärskas av konstnärer eller används av experter.

 • Diskutera konst

  Presentera och diskutera arten och innehållet av utförda eller blivande konstverk med en publik, reklamformgivare, katalogredaktörer, journalister och andra intressegrupper.

 • Skapa keramiska föremål

  Skapa funktionella, dekorativa eller konstnärliga keramiska föremål för hand eller med hjälp av avancerade industriverktyg under den kreativa processen, använda diverse tekniker och material.

 • Skapa prototyper för föremål som ska tillverkas

  Tillverka och förbereda prototyper eller modeller av föremål som ska utformas.

 • Skapa keramik för hand

  Skapa keramikstycken för hand utan att använda drejskiva, endast med hjälp av handverktyg.

 • Kontextualisera konstnärligt arbete

  Identifiera influenser och kontextualisera ditt arbete inom en särskild tendens som kan vara av konstnärlig, estetisk eller filosofisk natur. Analysera utvecklingen av konstnärliga tendenser, konsultera experter på området, närvara vid evenemang, etc.

 • Välja konstnärsmaterial för att skapa konstverk

  Välja konstnärsmaterial utifrån hållfasthet, färg, textur, balans, vikt, storlek och andra egenskaper som kan garantera att konstverket är genomförbart med avseende på den förväntade formen, färgen osv., även om resultatet kan avvika från dem. Man kan använda konstnärsmaterial såsom färg, bläck, akvarellfärger, kol, olja eller programvara samt även avfall, levande produkter (frukt osv.) och alla andra material beroende på det kreativa projektet.

 • Skapa specifika emaljer

  Använda prover för att skapa recept för specifika emaljer.

 • Kavla keramik

  Justera keramikarbetet och följa en avancerad kreativ process genom att kavla keramik. Kavlade skivor av keramik används. De framställs genom att kavla lera med hjälp av en kavel eller andra verktyg.

 • Hantera olika tekniker för keramikbränning

  Hantera olika typer av keramikbränning eller ugnsbakning i enlighet med vald lera, föremålets förväntade styrka och emaljeringens färger.

 • överföra design på arbetsstycken

  Använda nål- och skärverktyg, duplicera design eller bokstäver på ett arbetsobjekt.

 • Skissa mönster på arbetsstycken

  Skissa layouter och mönster på arbetsstycken, plattor, formar eller rullar. Använda passare, gravyrnålar, pennor etc.

 • Leda hobbytillverkning

  Tillverka/utarbeta mönster eller mallar som kan användas för att underlätta hantverksproduktionsprocessen.

 • Formge föremål som ska tillverkas

  Skissa, rita eller utforma skisser och ritningar från minnet, levande modeller, tillverkade produkter eller referensmaterial vid hantverk och skulptering.

 • Samla referensmaterial för konst

  Samla in prover av de material som du förväntar dig att använda i skapandeprocessen, särskilt om det önskade konstverket kräver medverkan av kvalificerad arbetskraft eller specifika produktionsprocesser.

 • Studera trender inom hobbyverksamhet

  Forska om och studera trender inom hobbyverksamhet för att hålla takt med dagens konstruktions- och marknadsföringsstrategier.

 • Hantera olika slags keramikmaterial

  Hantera olika recept på lera och slam beroende på genre (t.ex. porslin) eller förväntad hållfasthet, utseende, färg, tradition eller innovation i den kreativa processen.

 • Ringla keramik

  Anpassa keramikarbetet och följa en sofistikerad process där ringlar tillförs på verket. Ringlar är långa slingor av lera som kan placeras ovanpå varandra för att skapa olika former.

Source: Sisyphus ODB