Yrke konstnärlig instruktör

Konstnärliga instruktörer undersöker, planerar, organiserar och leder konstrelaterade aktiviteter för idrottare för att utveckla deras konstnärliga färdigheter, till exempel inom dans, skådespeleri och andra konstnärliga uttryck och annan inlevelseförmåga som är viktig för deras idrottsutövande. Konstnärliga instruktörer ger idrottsutövare tekniska, prestationsmässiga eller artistiska färdigheter som syftar till att förbättra idrottsutövandet.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Kroppskännedom

  De viktigaste aspekterna av tillämpad anatomi, psykologi, näring och fysiologi samt psykosociala studier och hur de förhåller sig till självuppfattningen om den egna kroppen. 

Färdigheter

 • Hantera en konstnärlig karriär

  Presentera dig själv och ditt konstnärliga perspektiv. Positionera ditt arbete på målmarknaderna. Främja och marknadsföra dig själv och din nisch.

 • Sköta den personliga yrkesutvecklingen

  Ansvara för livslångt lärande och kontinuerlig fortbildning. Delta i utbildningar för att utöka och uppdatera yrkeskompetens. Identifiera prioriterade områden för yrkesutveckling utifrån reflektion över det egna arbetet och diskussion med kollegor och intressenter.

 • Bedöma sin egen kompetens för konstnärlig coachning

  Utvärdera din egen skicklighet inom konstnärlig coachning. Identifiera vilka av dina förmågor som är fördelaktiga för idrottsutövare, oavsett om de kommer från din konstnärliga disciplin eller annan bakgrund. Förmedla din kompetens och diskutera den på ett individanpassat sätt.

 • Samarbeta med tränarlag

  Samarbeta i rollen som specialist med ett tränarlag för att maximera idrottsutövarnas prestationer.

 • Upprätthålla säkra arbetsförhållanden inom scenkonst

  Kontrollera de tekniska aspekterna av arbetsutrymmet, dräkter, rekvisita etc. Eliminera potentiella faror i arbetsutrymmet eller vid framträdande. Ingripa aktivt vid olyckor eller sjukdom.

 • Samarbeta med många olika slags personligheter

  Vara flexibel och arbeta med många olika typer av människor.

 • Tillhandahålla kreativ coachning

  Utforma och tillhandahålla konstnärlig aktivitet som förbättrar idrottsutövarnas prestationer och samtidigt skyddar din egen och deltagarnas hälsa och säkerhet för att kunna dra nytta av de mest effektiva resultaten under uttagningsprovets gång.

 • Utforma konstnärliga strategier

  Definiera din konstnärliga strategi genom att analysera din tidigare verksamhet och sakkunskap, identifiera komponenterna i din kreativa särprägel och beskriva din konstnärliga vision utifrån dessa slutsatser.

 • Arbeta med tanke på den egna säkerheten

  Tillämpa säkerhetsbestämmelserna i enlighet med din utbildning och dina instruktioner och utifrån gedigna kunskaper om de förebyggande åtgärderna och riskerna för din egen hälsa och säkerhet.

 • Hantera deltagarnas förväntningar

  Bygga upp förtroende och relationer med alla berörda parter. Beskriva hur din konstnärliga disciplin (dans, musik, teater, bildkonst osv.) kan vara till nytta och stödja individers och lokalsamhällens behov och ambitioner. Hantera förväntningarna hos de berörda personerna när det lokala konstprogrammet utformas eller har utformats. Vara så tydlig som möjligt i planeringsfasen för att bygga upp förtroendet mellan dig själv, dina potentiella grupper och finansiärer. Vara medveten om sociala agendor, särskilt i regeringsunderstödda program.

Source: Sisyphus ODB