Yrke konsult, förnybar energi

Konsulter inom förnybar energi ger råd till kunder om fördelar och nackdelar med olika förnybara energikällor. De genomför undersökningar och intervjuer för att undersöka efterfrågan av och synpunkter om förnybar energi samt strävar efter att ge råd till kunder om den mest fördelaktiga källan till förnybar energi för deras ändamål.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Teknik för förnybar energi

  De olika typer av energikällor som inte kan tömmas såsom vindkraft, solenergi, vatten, biomassa och biobränsle. De olika tekniker som används för att tillämpa dessa typer av energi i större omfattning såsom vindturbiner, vattenkraftsdammar, solceller och koncentrerad solenergi.

 • Energieffektivitet

  Informationsområde som fokuserar på hur vi kan minska vår energianvändning. Det omfattar beräkning av energiförbrukning, tillhandahållande av certifikat och stödåtgärder, energisparande genom att minska efterfrågan, främjande av en effektiv användning av fossila bränslen och främjande av användningen av förnybar energi.

 • Solenergi

  Den energi som kommer från ljus och värme från solen och som kan utnyttjas som en förnybar energikälla med hjälp av olika tekniker, t.ex. den fotovoltaiska tekniken (PV) för elproduktion och solvärmetekniken (STE) för värmeproduktion.

 • Tjänsters egenskaper

  Egenskaper hos en tjänst som kan inkludera erhållen information om dess tillämpning, funktion, egenskaper och användnings- och stödkrav.

 • Marknadsanalys

  Marknadsanalyser och forskning samt dess tillhörande forskningsmetoder.

 • Produktegenskaper

  En produkts konkreta egenskaper såsom dess material, egenskaper och funktioner samt dess olika användningsområden, egenskaper samt krav på användning och stöd.

Färdigheter

 • Utföra marknadsundersökningar

  Samla in, bedöma och presentera data om målmarknaden och kunderna för att främja strategisk utveckling och genomförbarhetsbedömningar. Kartlägga trender på marknaden.

 • Utföra kundbedömning

  Snabbt skapa en bild av kundernas personliga omständigheter, behov och preferenser.

 • Informera om geotermiska värmepumpar

  Ge organisationer och individer som söker efter alternativa metoder för att förse byggnader med energi information om kostnader, fördelar och negativa aspekter av installation och användning av geotermiska värmepumpar för allmännyttiga tjänster, och faktorer som de bör ta hänsyn till när de överväger att köpa och installera geotermiska värmepumpar.

 • Informera om solpaneler

  Tillhandahålla information om kostnader av samt fördelar och nackdelar med installation och användning av solpaneler till organisationer och personer som söker alternativa metoder för energiförsörjning av anläggningar och bostäder samt information om vad man måste ta hänsyn till när man överväger köp och installation av ett solenergisystem.

 • Informera om vindturbiner

  Ge organisationer och individer som söker alternativa energilösningar information om kostnader av samt fördelar och nackdelar med installation och användning av vindturbiner, både vanliga och avsedda för bostäder, samt om vad man måste beakta när man överväger användning av vindturbintekniken.

 • Ge råd om energieffektivitet för värmesystem

  Ge kunder information och råd om hur man upprätthåller ett energieffektivt värmesystem i hemmet eller kontoret samt om möjliga alternativ.

 • Främja miljömedvetenhet

  Beräkna företagens koldioxidavtryck och andra metoder för att främja hållbarhet och öka medvetenheten om miljöpåverkan.

 • Informera om offentlig finansiering

  Informera kunder om de bidrag och finansieringsprogram som tilldelats av regeringen för småskaliga och storskaliga projekt på olika områden, till exempel främjande av förnybar energi.

 • Främja hållbar energi

  Främja användningen av förnybara el- och värmekällor för organisationer och enskilda individer samt arbeta mot en hållbar framtid genom att uppmuntra till försäljning av utrustning för förnybar energi, t.ex. solenergiutrustning.

 • Utveckla professionella nätverk

  Nå ut till och hålla kontakt med människor i ett yrkesmässigt sammanhang. Hitta en gemensam grund och använda dina kontaktuppgifter till ömsesidig nytta. Hålla reda på individerna i ditt personliga yrkesnätverk och hålla dig uppdaterad om deras verksamhet.

Source: Sisyphus ODB