Yrke konsult, solenergi

Konsulter inom solenergi ger råd om solenergi för hushålls- och industriändamål och strävar efter att främja användningen av solenergi som en alternativ och mer hållbar energikälla. De kommunicerar med presumtiva kunder och deltar i nätverksevenemang för att säkerställa ökad försäljning av solenergiprodukter.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Produktegenskaper

  En produkts konkreta egenskaper såsom dess material, egenskaper och funktioner samt dess olika användningsområden, egenskaper samt krav på användning och stöd.

 • Värmesystem för bostäder

  Moderna och traditionella värmesystem som drivs med gas, trä, olja, biomassa, solenergi och andra förnybara energikällor och deras energibesparingsprinciper.

 • Industriuppvärmningssystem

  Värmesystem som drivs med gas, trä, olja, biomassa, solenergi och andra förnybara energikällor och deras energibesparingsprinciper, som särskilt gäller industribyggnader och industrianläggningar.

 • Tjänsters egenskaper

  Egenskaper hos en tjänst som kan inkludera erhållen information om dess tillämpning, funktion, egenskaper och användnings- och stödkrav.

 • Solenergi

  Den energi som kommer från ljus och värme från solen och som kan utnyttjas som en förnybar energikälla med hjälp av olika tekniker, t.ex. den fotovoltaiska tekniken (PV) för elproduktion och solvärmetekniken (STE) för värmeproduktion.

 • Energieffektivitet

  Informationsområde som fokuserar på hur vi kan minska vår energianvändning. Det omfattar beräkning av energiförbrukning, tillhandahållande av certifikat och stödåtgärder, energisparande genom att minska efterfrågan, främjande av en effektiv användning av fossila bränslen och främjande av användningen av förnybar energi.

 • Elmarknad

  Trender och viktiga drivande faktorer på elhandelsmarknaden, metoder och praxis för elhandel och identifiering av de viktigaste aktörerna inom elsektorn.

Färdigheter

 • Utföra kundbedömning

  Snabbt skapa en bild av kundernas personliga omständigheter, behov och preferenser.

 • Informera om solpaneler

  Tillhandahålla information om kostnader av samt fördelar och nackdelar med installation och användning av solpaneler till organisationer och personer som söker alternativa metoder för energiförsörjning av anläggningar och bostäder samt information om vad man måste ta hänsyn till när man överväger köp och installation av ett solenergisystem.

 • Utveckla professionella nätverk

  Nå ut till och hålla kontakt med människor i ett yrkesmässigt sammanhang. Hitta en gemensam grund och använda dina kontaktuppgifter till ömsesidig nytta. Hålla reda på individerna i ditt personliga yrkesnätverk och hålla dig uppdaterad om deras verksamhet.

 • Ge råd om energieffektivitet för värmesystem

  Ge kunder information och råd om hur man upprätthåller ett energieffektivt värmesystem i hemmet eller kontoret samt om möjliga alternativ.

 • Informera om offentlig finansiering

  Informera kunder om de bidrag och finansieringsprogram som tilldelats av regeringen för småskaliga och storskaliga projekt på olika områden, till exempel främjande av förnybar energi.

 • Identifiera kundbehov

  Använda lämpliga frågor och aktivt lyssnande för att identifiera kundernas förväntningar, önskningar och krav på produkter och tjänster.

 • Informera kunder om energiförbrukningsavgifter

  Informera en energiförsäljares potentiella kunder om månadsavgifter som debiteras för energiförsörjningstjänster och eventuella tilläggsavgifter.

 • Främja miljömedvetenhet

  Beräkna företagens koldioxidavtryck och andra metoder för att främja hållbarhet och öka medvetenheten om miljöpåverkan.

 • Främja hållbar energi

  Främja användningen av förnybara el- och värmekällor för organisationer och enskilda individer samt arbeta mot en hållbar framtid genom att uppmuntra till försäljning av utrustning för förnybar energi, t.ex. solenergiutrustning.

Source: Sisyphus ODB