Yrke kontrollingenjör, gruvdrift, metallurgi

Kontrollingenjörer på området gruvdrift och metallurgi samlar in och bearbetar prover av bergarter och jord för geomekanisk provning. De beskriver även bergmassans kvalitet, inklusive struktur, oregelbundenheter, färg och vittring. De kan även mäta underjordiska öppningar. De rapporterar den insamlade informationen till geologer och ingenjörer.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Geologi

  Fast jord, bergarter, geologiska strukturer och de processer genom vilka dessa förändras.

 • Geologiska faktorers påverkan på gruvdrift

  Kunskap om den påverkan geologiska faktorer, exempelvis förkastningars och stenars rörelser, har på gruvdrift.

Färdigheter

 • Utarbeta tekniska rapporter

  Utarbeta tekniska rapporter som beskriver resultat och processer för vetenskaplig eller teknisk forskning eller bedömer dess framsteg. Dessa rapporter hjälper forskare att hålla sig à jour med de senaste rönen.

 • Testa prover

  Undersöka och testa förberedda prover; undvika alla risker för oavsiktlig eller avsiktlig kontaminering under testfasen. Använda provtagningsutrustning i enlighet med konstruktionsparametrarna.

 • Testa råmineraler

  Ta prover av mineraliskt material i testsyfte. Utföra olika kemiska och fysiska tester på materialen.

 • Installera apparater för övervakning av rörelser i berget

  Installera och använda övervakningsanordningar såsom extensometrar som mäter deformation och rörelse, tryckceller som mäter spänningar och geofoner som mäter mikroseismisk aktivitet.

 • Använda dator

  Använda datorutrustning eller digital utrustning för att främja kvalitetskontroll, datahantering och kommunikation. Följa instruktioner från ett datorprogram, skapa datafiler eller -dokument.

 • Göra felsökning

  Identifiera operativa problem, besluta vad som behöver göras och rapportera detta.

 • Samla in prover

  Konfigurera och använda utrustning för uppsamling av vatten-, gas- eller jordprover för testning.

 • Preparera prover för testning

  Ta och preparera prover för testning, kontrollera hur representativa de är; undvik partiskhet och eventuella risker för oavsiktlig eller avsiktlig kontamination. Tillhandahåll tydlig numrering, märkning och registrering av provuppgifterna, för att säkerställa att resultaten korrekt kan jämföras med originalmaterialet.

Source: Sisyphus ODB