Yrke koreograf

Koreografer skapar sekvenser av rörelser med angivelse av rörelse, form eller båda. Vissa koreografer arbetar även med samordning, undervisning och repetitioner av artister vid iscensättning av koreografin. De kan även agera som rörelsetränare för skådespelare.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Arbetslagstiftning

  Lagstiftning på nationell eller internationell nivå som reglerar arbetsvillkor på olika områden mellan parterna på arbetsmarknaden såsom regeringen, arbetstagare, arbetsgivare och fackföreningar.

 • Kroppskännedom

  De viktigaste aspekterna av tillämpad anatomi, psykologi, näring och fysiologi samt psykosociala studier och hur de förhåller sig till självuppfattningen om den egna kroppen. 

 • Immaterialrätt

  Förordningar som reglerar rättigheterna som skyddar immateriella produkter från olagliga överträdelser.

 • Konsthistoriska värden

  Historiska och konstnärliga värden som anges för ett representativt urval av konstverken inom det specifika området.

Färdigheter

 • Samarbeta med många olika slags personligheter

  Vara flexibel och arbeta med många olika typer av människor.

 • Marknadsföra sig

  Marknadsföra egna styrkor, kompetens och sakkunskaper.

 • Bevara koreografier

  Uppdatera ett verk för att uppdatera eller överföra verket från en plats till en annan. Se till att en videoupptagning görs, att arbetets integritet respekteras och att de element som är förknippade med arbetets bevaras.

 • Träna artister i flygning

  Utbilda artister i att använda flygselar och flygsystem/repetera flygrörelser.

 • övervaka konstscenens utveckling

  Övervaka konstnärliga evenemang, trender och annan utveckling. Läsa nya konstpublikationer för att utveckla idéer och hålla kontakt med relevant konstverksamhet.

 • Arbeta med tanke på den egna säkerheten

  Tillämpa säkerhetsbestämmelserna i enlighet med din utbildning och dina instruktioner och utifrån gedigna kunskaper om de förebyggande åtgärderna och riskerna för din egen hälsa och säkerhet.

 • Repetera flygrörelser med artister

  Bistå artisten när hen repeterar sina flygrörelser med hjälp av lämplig utrustning.

 • Utveckla ett koreografiskt arbete

  Utnyttja din fantasi för att utveckla nytt koreografiskt arbete. Identifiera en eller flera viktiga idéer och utveckla dem. Generera konstnärligt innehåll och skapa koreografiska sekvenser. Samordna arbetets beståndsdelar och slutföra det.

 • Utforma flygrörelser

  Utforma flygrörelser för artister i liveföreställningar.

 • Utveckla en ram för konstnärlig research

  Utveckla en ram för utredning av konstnärliga frågor.

 • Upprätthålla säkra arbetsförhållanden inom scenkonst

  Kontrollera de tekniska aspekterna av arbetsutrymmet, dräkter, rekvisita etc. Eliminera potentiella faror i arbetsutrymmet eller vid framträdande. Ingripa aktivt vid olyckor eller sjukdom.

 • Hantera en konstnärlig karriär

  Presentera dig själv och ditt konstnärliga perspektiv. Positionera ditt arbete på målmarknaderna. Främja och marknadsföra dig själv och din nisch.

 • Utveckla ett koreografiskt språk

  Utveckla rörelser genom att definiera fysiska forskningsparametrar och använda improviseringskunskaper. Se till att dansare och artister fullt ut förstår de valda koreografiska elementen och fullt ut utnyttjar varje artists unika egenskaper. Utveckla ett språk baserat på instruktioner och användning av kodade rörelser. Skapa ett språk baserat på en gestsignatur utifrån improvisationer, kreativa parametrar och produktionsbegränsningar.

 • Utforma konstnärliga strategier

  Definiera din konstnärliga strategi genom att analysera din tidigare verksamhet och sakkunskap, identifiera komponenterna i din kreativa särprägel och beskriva din konstnärliga vision utifrån dessa slutsatser.

 • Sätta samman en konstnärlig arbetsgrupp

  Sätta samman en konstnärlig arbetsgrupp efter att ha identifierat behoven, sökt kandidater, genomfört intervjuer och samordnat projektets villkor.

Source: Sisyphus ODB