Yrke koreolog

Koreologer är specialiserade skapare av dans i specifika stilar eller traditioner, till exempel etnisk dans, tidig dans eller barockdans. De arbetar i en historisk och sociologisk kontext med att uttrycka den mänskliga grupp som utvecklade det. Koreologer analyserar dans med utgångspunkt i dess inneboende aspekter: teori, praktik och epistemologi av själva rörelserna. De undersöker även dans från ett ”yttre” perspektiv: den sociala, etnologiska, etnografiska och sociologiska kontext som den skapas i.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Konsthistoriska värden

  Historiska och konstnärliga värden som anges för ett representativt urval av konstverken inom det specifika området.

 • Immaterialrätt

  Förordningar som reglerar rättigheterna som skyddar immateriella produkter från olagliga överträdelser.

 • Arbetslagstiftning

  Lagstiftning på nationell eller internationell nivå som reglerar arbetsvillkor på olika områden mellan parterna på arbetsmarknaden såsom regeringen, arbetstagare, arbetsgivare och fackföreningar.

Färdigheter

 • Arbeta med tanke på den egna säkerheten

  Tillämpa säkerhetsbestämmelserna i enlighet med din utbildning och dina instruktioner och utifrån gedigna kunskaper om de förebyggande åtgärderna och riskerna för din egen hälsa och säkerhet.

 • Notera olika danser

  Använda dansnotationstekniker för att notera olika typer av dans.

 • Samarbeta med många olika slags personligheter

  Vara flexibel och arbeta med många olika typer av människor.

 • Logga koreografiändringar

  Ange eventuella ändringar i koreografin under en produktion och korrigera fel i notationen.

 • övervaka konstscenens utveckling

  Övervaka konstnärliga evenemang, trender och annan utveckling. Läsa nya konstpublikationer för att utveckla idéer och hålla kontakt med relevant konstverksamhet.

 • Tolka konstnärliga intentioner

  Tolka författarens konstnärliga avsikter.

 • Agera som resursperson för dans

  Fungera som expertkonsult för koreografer, programmerare, spelplatser, konservatorier och andra relevanta institut.

 • Dokumentera koreografi

  Dokumentera och bevara koreografin för en produktion, koreografens avsikt och vision.

 • Upprätthålla säkra arbetsförhållanden inom scenkonst

  Kontrollera de tekniska aspekterna av arbetsutrymmet, dräkter, rekvisita etc. Eliminera potentiella faror i arbetsutrymmet eller vid framträdande. Ingripa aktivt vid olyckor eller sjukdom.

 • Bedöma konstkvalitet

  Korrekt utvärdera kvaliteten hos konstföremål, artefakter, fotografier och dokument.

 • Uppvisa specialistkunskaper inom en danstradition

  Uppvisa en inneboende förståelse för dans och hur dans utformas, tillsammans med en kvalificerad konstnärlig syn på den valda dansstilen, som gör det möjligt för dig att rekonstruera eller skapa ett koreografiskt verk som är helt förankrat i din danstradition.

 • Hantera en konstnärlig karriär

  Presentera dig själv och ditt konstnärliga perspektiv. Positionera ditt arbete på målmarknaderna. Främja och marknadsföra dig själv och din nisch.

Source: Sisyphus ODB