Yrke korrugeringsmaskinoperatör

Korrugeringsmaskinoperatörer sköter en maskin som viker ett ark av tungt papper i ett vågliknande mönster och belägger det på båda sidor för att skapa ett lätt och robust material som lämpar sig för förpackning.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Kvalitetsstandarder

  De nationella och internationella kraven, specifikationerna och riktlinjerna för att säkerställa att produkter, tjänster och processer är av god kvalitet och ändamålsenliga.

 • Papperstyper

  De kriterier som används för att fastställa skillnader i papperstyper, till exempel grovhet och tjocklek, och de tillverkningsmetoder och träslag som de olika papperstyperna härrör från.

 • Flutingstorlekar

  Flutingstorlekarna hänför sig till antalet flutingar per linjär fot och deras tjocklek. Fluting avser vågor och bågar på wellpapp som bildar texturen hos wellpapp och ger den styvhet och hållfasthet.

Färdigheter

 • övervaka transportband

  Övervaka flödet av arbetsobjekt på transportband när de behandlas av maskinen för att garantera optimal produktivitet.

 • Installera en maskins kontrollsystem

  Konfigurera och ge kommandon till en maskin genom att sända relevanta data och input till den (dator)styrenhet som avser den önskade bearbetade produkten.

 • Testa utrustning

  Utföra provningar genom att låta ett system, en maskin, ett verktyg eller annan utrustning genomgå en rad åtgärder under verkliga driftsförhållanden för att bedöma dess tillförlitlighet och lämplighet för att utföra sina uppgifter, och anpassa inställningarna i enlighet med detta.

 • övervaka automatiserade maskiner

  Kontrollera den automatiska maskinens uppställning och utförande löpande eller göra regelbundna kontrollronder. Vid behov registrera och tolka data om driftsförhållanden för anläggningar och utrustning för att identifiera avvikelser.

 • Arbeta säkert med maskiner

  Kontrollera och på ett säkert sätt använda maskiner och utrustning som krävs för ditt arbete enligt manualer och instruktioner.

 • Förse maskin med material

  Se till att maskinen förses med nödvändigt och tillräckligt material samt reglera placering eller automatisk inmatning och utmatning av arbetsstycken i maskinen eller andra verktygsmaskiner i produktionslinjen.

 • Använda lämplig skyddsutrustning

  Bära relevant och nödvändig skyddsutrustning, t.ex. skyddsglasögon eller andra ögonskydd, skyddshjälmar och skyddshandskar.

 • övervaka pappersrulle

  Övervaka jumbopappersrulle, som lindrar papperet med rätt spänning på en kärna.

 • Använda korrugeringsmaskin

  Uppföra och övervaka maskinen som korrugerar kartong till wellpappmaterial för behållare. Maskinen matar blad genom sammanfogningsanordningar och korrugeringsvalsar där ånga och värme appliceras för att forma räfflor. Lim appliceras på räfflorna, som sedan förs samman med två kartongplattor för att skapa en wellpappskiva.

 • Göra felsökning

  Identifiera operativa problem, besluta vad som behöver göras och rapportera detta.

Source: Sisyphus ODB