Yrke kostymdesigner

Kostymdesigner utarbetar ett koncept för kostymdesign för en föreställning, en film eller ett TV-program. De övervakar även genomförandet. Deras arbete bygger på efterforskningar och konstnärlig vision. Deras design påverkas av och påverkar andra designer och måste överensstämma med dessa och den övergripande konstnärliga visionen. De har därför ett nära samarbete med de konstnärliga ledarna, skådespelarna och det konstnärliga teamet. De upprättar skisser, konstruktionsritningar, mönster eller annan dokumentation till stöd för verkstaden och föreställningsteamet.  

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Färdigheter

 • Leta efter nya idéer

  Grundligt ta reda på information för att utveckla nya idéer och koncept för utformning av en specifik produktion.

 • Skissa scenkläder

  Rita skisser av scenkläder och accessoarer med specifikationer om bland annat storlek, material och färg.

 • Anpassa efter konstnärers kreativa behov

  Arbeta med konstnärer och sträva efter att förstå den kreativa visionen och anpassa sig till den. Utnyttja sina talanger och färdigheter fullt ut för att uppnå bästa möjliga resultat.

 • Samarbeta med designers

  Kommunicera och samarbeta med andra designers för att samordna nya produkter och design.

 • Analysera konstnärliga koncept på grundval av scenframträdande

  Analysera det konstnärliga konceptet, formen och strukturen avseende ett liveframträdande utifrån iakttagelser under repetitionerna eller improvisation. Skapa en strukturerad bas för designprocessen för en viss produktion.

 • Analysera scenografi

  Analysera urval och fördelning av väsentliga beståndsdelar på en scen.

 • Göra kostymmönster

  Skissa och klippa ut kostymmönster med sax och mätinstrument.

 • Analysera musik

  Analysera partitur, form, teman och struktur hos ett musikstycke.

 • Genomföra kvalitetskontroll av design under en genomgång

  Kontrollera och kvalitetssäkra konstruktionsresultaten under en körning.

 • Göra kostymresearch

  Se till att kostymer och klädesartiklar i visuella konstnärliga produktioner är historiskt korrekta. Forska och studera primära källor i litteratur, bilder, museer, tidningar, målningar osv.

 • Använda kommunikationsutrustning

  Installera, testa och sköta olika typer av kommunikationsutrustning, t.ex. utrustning för överföring, digital nätverksutrustning eller telekommunikationsutrustning.

 • Hålla sig uppdaterad om kostymdesign

  Besöka textilvisningsrum, läsa modetidskrifter, hålla sig uppdaterad om trender och förändringar i världen när det gäller tyger och design.

 • Analysera manus

  Analysera ett manus genom att notera dramaturgi, form, teman och manusstruktur. Bedriva relevant forskning vid behov.

 • Föreslå förbättringar av den konstnärliga produktionen

  Bedöma tidigare konstnärliga arbeten i syfte att förbättra framtida projekt.

 • övervaka sociologiska trender

  Kartlägga och utreda sociologiska trender och samhällsrörelser.

 • Slå vakt om föreställningens konstnärliga kvalitet

  Titta på föreställningen, förutse och reagera på eventuella tekniska problem och säkerställa optimal konstnärlig kvalitet.

 • Visa upp provplagg

  Leverera provplagg till försäljningsrepresentanter och boka möten på modevisningar för att visa upp provplagg.

 • Arbeta säkert med kemikalier

  Vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att lagra, använda och bortskaffa kemiska produkter.

 • Identifiera målmarknader för design

  Identifiera olika målmarknader för nya designer med beaktande av faktorer som ålder, kön och socioekonomisk status.

 • Fastställa kostymmaterial

  Fastställa och fördela kostymmaterial och -tyger.

 • Välja kostymer

  Hitta rätt kostym för en viss roll och skådespelare.

 • Tillämpa modetrender på skor och läderartiklar

  Kunna hålla sig à jour med de senaste stilarna, gå på modevisningar och läsa modemagasin och manualer, analysera tidigare och aktuella modetrender inom områden som skor, lädervaror och kläder. Använda analytiskt tänkande och kreativa modeller för att på ett systematiskt sätt tolka den kommande utvecklingen i fråga om mode och livsstil.

 • Fastställa metoder för kostymtillverkning

  Fastställa metoder och tekniker för kostymtillverkning.

 • Kommunicera under föreställning

  Effektiv kommunikation under liveföreställningar och ha beredskap för eventuella felfunktioner.

 • Sy textilbaserade artiklar

  Sy olika textilbaserade produkter och klädesplagg. Kombinera god hand-ögon-samordning, manuell skicklighet och fysisk och mental uthållighet.

 • Anpassa befintlig utformning till ändrade omständigheter

  Anpassa en befintlig utformning till förändrade omständigheter och se till att originalkonstruktionens konstnärliga kvalitet återspeglas i slutresultatet.

 • övervaka teknisk utveckling inom design

  Identifiera och undersöka den senaste utvecklingen av teknik och material som används i artistbranschen för att skapa en modern teknisk bakgrund för sitt personliga designarbete.

 • Leda kostympersonal

  Samordna och leda kostympersonal som arbetar med att rita, skära och sy kostymer och prover.

 • Hålla tidsfrister

  Säkerställa att operativa processer avslutas vid en tidigare överenskommen tid.

 • Utveckla formgivningsidéer gemensamt

  Dela och utveckla formgivningsidéer med det konstnärliga teamet. Utveckla nya idéer självständigt och tillsammans med andra. Presentera din idé, få återkoppling och ta synpunkterna i beaktande. Se till att formgivningen är förenlig med arbete som utförs av andra formgivare.

 • Designa kläder

  Använda analytisk kompetens, kreativitet och ta hänsyn till framtida trender för att designa kläder.

 • Coacha personal inför en föreställning

  Ge instruktioner till alla gruppmedlemmar om hur de ska sköta föreställningen.

 • Granska provplagg

  Granska provplagg och ändra utformningen av provklädesplagg.

 • Matcha kläder med accessoarer

  Köpa nya eller begagnade kläder och diverse accessoarer som behövs för att färdigställa en design.

 • Presentera detaljerade designförslag

  Utarbeta och presentera detaljerade designförslag för en viss produktion till en blandad grupp av personer, bl.a. teknisk, konstnärlig och administrativ personal.

 • Utveckla designkoncept

  Leta information i syfte att utveckla nya idéer och koncept för utformning av en viss produktion. Läsa manus och rådfråga regissörer och annan produktionspersonal för att utveckla designkoncept och planera produktioner.

 • Uppdatera designresultat under repetitioner

  Uppdatera designresultaten på grundval av observationer av scenen under repetitionerna, särskilt när de olika designerna och handlingen är integrerade.

 • översätta konstnärliga koncept till teknisk design

  Samarbeta med den konstnärliga gruppen för att underlätta övergången från den kreativa visionen och dess konstnärliga koncept till en teknisk utformning.

 • Förstå konstnärliga koncept

  Tolka en konstnärs beskrivning eller demonstration av sina konstnärliga koncept, metoder och processer och sträva efter att dela konstnärens vision.

 • Samla referensmaterial för konst

  Samla in prover av de material som du förväntar dig att använda i skapandeprocessen, särskilt om det önskade konstverket kräver medverkan av kvalificerad arbetskraft eller specifika produktionsprocesser.

 • Kontrollera genomförbarhet

  Tolka en konstnärlig plan och kontrollera om den beskrivna utformningen kan genomföras.

Source: Sisyphus ODB