Yrke kreditberedare

Kreditberedare säkerställer efterlevnad av låneriktlinjer. De medverkar i införande av nya låneriktlinjer. De granskar även avslutade och nekade lån.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Fastighetsgaranttjänst

  Förfarandet för utvärdering av ansökningar om lån vid fastighetsverksamhet, där inte bara den potentiella låntagaren, utan även den egendom som handeln gäller utvärderas i syfte att bedöma om egendomen kan motsvara värdet.

 • Hypotekslån

  Det finansiella förfarande genom vilket fastighetsägare eller blivande fastighetsägare lånar pengar för sitt fastighetsköp och där långivaren använder fastigheten som säkerhet så att denna kan återtas av långivaren om inte låntagaren betalar av sin skuld.

 • Bankverksamhet

  Den breda och ständigt växande bankverksamheten och de finansiella produkter som förvaltas av banker, från personbanktjänster, företagsbanktjänster, investeringsbanktjänster och privata banktjänster till försäkringar, valutahandel, råvaruhandel, handel med aktier, terminer och optioner.

 • Försäkringsmatematik

  Reglerna för tillämpning av matematiska och statistiska metoder för att fastställa potentiella eller befintliga risker inom olika branscher, t.ex. finans- eller försäkringsverksamhet.

 • Fastighetsrätt

  Den lag och lagstiftning som reglerar alla olika sätt att hantera egendom, t.ex. typer av egendom, hur man hanterar tvister gällande egendom samt regler för äganderätt.

Färdigheter

 • Granska handlingar med anknytning till hypotekslån

  Granska dokument från hypotekslåntagare eller från finansinstitut, t.ex. banker eller kreditföreningar, om ett lån mot fastighetssäkerhet för att granska betalningshistoriken för lånet, bankens eller låntagarens finansiella ställning och övrig relevant information för att bedöma det fortsatta förfarandet.

 • Inhämta finansiell information

  Inhämta information om värdepapper, marknadsvillkor, myndighetsföreskrifter och kunders eller företags ekonomiska ställning, mål och behov.

 • Analysera lån

  Se över och analysera de lån som beviljats organisationer och enskilda individer genom olika former av krediter, bland annat övertrasseringsskydd, exportkreditlån, tidsbundna lån och köp av handelsvärdepapper.

 • Kommunicera med banktjänstemän

  Kommunicera med yrkesverksamma på bankområdet för att få information om ett specifikt finansiellt ärende eller projekt för personliga ändamål eller affärsändamål, eller för en kunds räkning.

 • Tolka rapporter

  Läsa, förstå och tolka de viktigaste posterna och indikatorerna i finansiella rapporter. Hämta den viktigaste informationen från finansiella rapporter efter behov och integrera denna information i utvecklingen av avdelningens planer.

 • Analysera finansiell risk

  Identifiera och analysera risker som kan påverka en organisation eller enskilda personer ekonomiskt, såsom kredit- och marknadsrisker, och föreslå lösningar för att förebygga dessa risker.

 • Bedöma risk i samband med hypotekslån

  Bedöma om låntagarna kan betala tillbaka lånen i tid och om den fasta egendomen i inteckningen kan lösa in värdet av lånet. Bedöma alla risker för den utlånande parten och huruvida det skulle vara fördelaktigt att bevilja lånet.

Source: Sisyphus ODB