Yrke kriminalreporter

Kriminalreportrar förbereder och skriver artiklar om kriminella händelser för tidningar, tidskrifter, tv och andra medier. De genomför intervjuer och deltar i domstolsförhandlingar.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Copyrightlagstiftning

  Lagstiftning som beskriver skyddet av upphovsmäns rättigheter i förhållande till deras verk och hur andra kan använda dem.

 • Domstolsförfaranden

  De förordningar som gäller under ett domstolsförfarande och under en domstolsförhandling, samt hur dessa förfaranden inträffar.

 • Intervjutekniker

  Tekniker för att erhålla information från människor genom att ställa rätt frågor på rätt sätt och få dem att känna sig bekväma.

 • Pressetiska regler

  Riktlinjer för hur man hanterar och rapporterar om integritet, barn och dödsfall i enlighet med standarden om opartiskhet och andra normer.

 • Straffrätt

  De rättsliga bestämmelser, konstitutioner och förordningar som gäller för straffansvar.

 • Skrivteknik

  De olika tekniker som kan användas för att skriva en berättelse, till exempel beskrivande teknik, övertygelseteknik, första person-teknik osv.

 • Stavning

  Reglerna för hur orden ska stavas.

 • Grammatik

  De strukturella regler som styr sammansättningen av klausuler, fraser och ord på ett visst språk.

Färdigheter

 • Utveckla professionella nätverk

  Nå ut till och hålla kontakt med människor i ett yrkesmässigt sammanhang. Hitta en gemensam grund och använda dina kontaktuppgifter till ömsesidig nytta. Hålla reda på individerna i ditt personliga yrkesnätverk och hålla dig uppdaterad om deras verksamhet.

 • Intervjua människor

  Intervjua människor i en rad olika situationer.

 • Delta i redaktionsmöten

  Delta i möten med redaktörers- och journalistkollegor för att diskutera möjliga ämnen och fördela uppgifterna och arbetsbördan.

 • Hålla sig uppdaterad med sociala medier

  Hålla jämna steg med trender och människor på sociala medier som Facebook, Twitter och Instagram.

 • Använda specifika skrivmetoder

  Använda skrivtekniker beroende på typ av medier, genre och berättelse.

 • Bedöma texter efter återkoppling

  Redigera och anpassa verk efter kommentarer från kolleger och förlag.

 • Föra protokoll vid domstolsförhandlingar

  Föra protokoll över alla uppgifter som krävs för korrekt protokollföring under domstolsförhandlingar, såsom de personer som är närvarande, målet, den framlagda bevisningen, den avkunnade domen och andra viktiga frågor som togs upp under förhandlingen.

 • Följa nyheterna

  Följa aktuella händelser inom politik, ekonomi, samhälle, kultur och idrott samt internationellt.

 • Använda informationskällor

  Ta del av relevanta informationskällor för att hitta inspiration, bilda dig själv i vissa ämnen och skaffa bakgrundsinformation.

 • Knyta kontakter för att upprätthålla ett nyhetsflöde

  Knyta kontakter för att upprätthålla ett flöde av nyheter, till exempel polisen och räddningstjänsten, lokalfullmäktige, intressegrupper, hälso- och sjukvårdsfonder, pressekreterare från olika organisationer, allmänheten osv.

 • Använda grammatik- och stavningsregler

  Använda grammatik- och stavningsregler och säkerställa följdriktighet i alla texter.

 • Följa etiska uppförandekoder för journalister

  Följa etiska uppförandekoder för journalister, till exempel yttrandefrihet, rätt till genmäle, objektivitetskravet och andra regler.

 • Skriva mot en deadline

  Planera och respektera snäva tidsfrister, särskilt inom teater-, video- och radioprojekt.

 • Studera ämnen

  Bedriva effektiv forskning om relevanta ämnen för att kunna ta fram sammanfattande information som är lämplig för olika målgrupper. Forskningen kan omfatta granskning av böcker, tidskrifter, internet och/eller muntliga samtal med kunniga personer.

Source: Sisyphus ODB